خدمات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالور خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6540
فالور بین المللی فیک استارت سریع- سرعت خوب و بالا
5000
50 / 10000
6559
Instagram - Followers ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 Mixed ~ Max 100k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1hrs ~ 50k/days
7500
10 / 100000
6556
فالور بین المللی پایدار-استارت و سرعت سریع- جبران ریزش تا 30 روز
21000
10 / 100000
6159
فالور واقعی بین المللی | مکس 3 کا | شروع در یک دقیقه |
24300
10 / 3000
6164
فالور اینستا [سقف 10 کا] [7 روز جبران ریزش] [شروع 1 ساعته  و 1 کا در روز] 💧♻🔥
27900
10 / 10000
6171
فالور خارجی |سرعت خیلی بالا|7روز پر کردن ریزش|ظرفیت برای هر پیج 20کا⚡️⚡️⚡️⚡️
30000
10 / 20000
6172
فالور خارجی |سرعت خیلی بالا|7روز پر کردن ریزش|ظرفیت برای هر پیج 20کا⚡️⚡️⚡️⚡️
30000
20 / 20000
6173
فالور خارجی |سرعت خیلی بالا|7روز پر کردن ریزش|ظرفیت برای هر پیج 20کا⚡️⚡️⚡️⚡️
30000
20 / 20000
6137
فالوئر رئال خارجي|ظرفيت 3كا
33210
100 / 2000
6549
فالور کشور هند-استارت سریع- واقعی کیفیت بالا - جبران ریزش تا 30 روز
33900
500 / 47500
6557
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-جبران ریزش تا 450 روز
35400
10 / 1000000
6465
فالوور خارجی - کیفیت خوب - جبران ریزش تا 30 روز (سرعت بالا) ⚡️💎
38250
20 / 100000
6080
فالور رئال خارجی
39000
1000 / 1500
6155
فالوور رئال خارجي ظرفيت 5كا |ارسال بين 1تا 2 ساعت |سرعت 500 عدد در ساعت
42120
100 / 1000
6165
فالور 70 درصد واقعی و 30 روز جبران  و شروع و سرعت سریع
46500
100 / 5000
6025
فالوور خارجی - کیفیت عالی - جبران ریزش تا 30 روز (سرعت بالا) ⚡️💎
57300
50 / 25000
6558
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-مکس 300 کا-جبران ریزش تا 450 روز
165300
100 / 300000

فالور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6530
فالوور ایرانی میکس پروفایدار سرعت متوسط(استارت فوری)
10500
60 / 9000
6448
فالور ایرانی میکس کیفیت هیولا سرعت خوب(10 درصد هدیه) (استارت فوری)ریزش بسیار کم
11500
30 / 11000
6605
فالور ایران جدید ظرفیت بالا (همراه 60 درصد فالور اضافه)(استارت فوری) تخفیف محدود
12000
100 / 120000
6604
فالور ایران جدید سرعت هیولا (شروع فوری)(15 درصد هدیه)- تخفیف محدود
12800
100 / 500000
6509
فالور ایران فوق سرعتی ویژه(80 درصد هدیه)(شروع فوری) پیشنهادی
13500
100 / 100000
6528
فالور میکس ایران کیفیت خوب سرعت 50 کا در روز(شروع انی)(10 درصد هدیه)
13700
100 / 200000
6522
فالور ایرانی نقره فوق سرعتی(استارت فوری) 40 درصد هدیه
14500
200 / 18000
6603
فالور ایران فوق سرعتی ویژه جدید ظرفیت بالا (شروع فوری)
15000
10 / 500000
6425
فالوور ایران کیفیت خوب فوق سرعتی کم ریزش -(10درصد هدیه) استارت فوری
15300
100 / 40000
6521
فالور ایران طلایی سرعت عالی همراه هدیه (استارت فوری) پیشنهادی جدید
15500
100 / 30000
6452
فالورمیکس ایرانی 90درصد پروفایلدار خیلی کم ریزش سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)
15800
25 / 20000
6524
فالور ایران یاقوت سرعت محشر کم ریزش همراه هدیه استارت فوری -عالیه
16000
100 / 500000
6535
فالوور %10 ایرانی (سرعت متوسط)
16350
100 / 5000
6520
فالوور ایرانی عالی سرعت اژدها دارای هدیه استارت فوری کم ریزش
16500
100 / 200000
6490
فالوور ایرانی کیفیت عالی سرعت فوق العاده ظرفیت بالا (استارت فوری)پیشنهادی
16500
10 / 500000
6386
فالور ایرانی کیفیت خوب و سرعت هیولا ویژه (15 درصد هدیه) استارت آنی (ریزش کم)
17000
100 / 100000
6456
فالور ایرانی کیفیت بالا کم ریزش سرعت عالی( شروع فوری) پیشنهادی ظرفیت بالا
18000
10 / 500000
6523
فالور ایران الماس سرعتی ظرفیت عالی همراه 70 درصد هدیه استارت فوری -پیشنهادی
18500
250 / 1000000
6316
فالور میکس ایران وخارج کیفیت خوب سرعت هیولا(10 درصد هدیه) (شروع فوری)
19000
100 / 45000
6491
فالور فول ایرانی کاملا پروفایل ایرانی فوق سرعتی-کم ریزش -استارت فوری(کیفیت در حد بمب اتم)
19500
100 / 100000
6273
فالوئر ایرانی کیفیت عالی ظرفیت بالا سرعت بالا- استارت فوری (پیشنهادی)
20000
10 / 500000
6419
فالور ایرانی فوق سرعتی مناسب تعداد بالا ریزش کم (20 درصد هدیه)(شروع فوری)
20000
100 / 200000
6321
فالوور ایرانی کیفیت ویژه ریزش کم سرعت بالا استارت فوری (پیشنهاد ویژه)
21000
10 / 500000
6180
فالوور واقعی ایرانی 100 درصد پروفایلدار ایرانی(شروع فوری)(خیلی پیشنهادی)
22500
50 / 90000
6507
فالور فول ایرانی 100 درصد پروفایل دار سرعت بالا(استارت فوری)-بهترین کیفیت
23000
50 / 200000
6451
فالورفول ایرانی کامل پروفایدار شبیه واقعی 100 درصد کیفیت بالا(شروع فوری)(پیشنهادی)
24000
100 / 25000
6485
فالوور کامل ایرانی و ۱۰۰ درصد پروفایلدار کیفیت ویژه(شروع فوری)(بسیار پیشنهادی)
26000
60 / 15000
6532
فالوور میکس - جبران ریزش تا 30 روز (سرعت متوسط)
27300
10 / 100000
6327
فالور کاملا ایرانی کیفیت بسیار عالی پروفایلدار استارت آنی(با کیفیت ترین فالور ایران)تخفیف عیدانه
28000
50 / 40000
6488
فالوور کامل ایرانی اسم و پروفایل دار عالی کم ریزش (استارت فوری)  پیشنهادی
31000
50 / 30000
6458
فالور ایرانی پروفایل دار 95 درصد  واقعی (شروع فوری)_تخفیف عیدی(تست شده عالی)
35000
100 / 25000
6169
فالوور99%ایرانی کیفیت :mQ ظرفیت کل3کا 🌡🌡🆕⚡
38587.5
30 / 2000
6106
فالوئر ایرانی سرور تیکا👌👌⚡️⭐️
39300
500 / 5000
5978
فالوور %99 ایرانی (سرعت بالا) ⚡️💎
81000
100 / 20000
6477
فالوور %99 ایرانی - جبران ریزش تا 30 روز (سرعت بالا) ⚡️💎
102000
100 / 20000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6423
لایک بین المللی ویژه استارت سریع پر سرعت
3000
10 / 20000
6541
لایک بین المللی واقعی برای پست اینستا
3500
10 / 10000
6422
لایک واقعی بین المللی برای پست اینستاگام شروع سریع
4000
100 / 5000
6499
لایک واقعی بین المللی پرسرعت و استارت سریع
4500
20 / 5000
6450
لایک ایرانی میکس پروفایلدار سرعت متوسط کم(10 درصد هدیه)(استارت آنی) تخفیف محدود
4800
50 / 15000
6337
لایک میکس (سرعت متوسط)
5250
100 / 10000
6550
لایک کشور هند- واقعی- سرعت بالا- استارت سریع
5700
100 / 5000
6510
لایک ایران اینستاگرام سرعت بالا ویژه (80 درصد هدیه)(شروع فوری) تخفیف مدت کوتاه
6000
100 / 10000
6487
لایک ایرانی سرعت بالا کیفیت خوب بدون ریزش(10 درصد هدیه) استارت فوری
6200
100 / 10000
6526
لایک ایرانی بدون ریزش پست معمولی و igtv همراه 50 درصد هدیه (استارت فوری)
6500
100 / 200000
6421
لایک ایرانی کیفیت بالا سرعت خیلی اهسته(15 درصد هدیه) ( استارت آنی)
7300
100 / 15000
6387
لایک ایرانی پست اینستا میکس عالی استارت آنی (جدید) 15 درصد هدیه
8300
100 / 10000
6417
لایک ایرانی کیفیت بالا بدون ریزش سرعت کم(استارت آنی)دارای هدیه
8500
25 / 10000
6430
لایک پست کاملا ايراني -بدون ریزش - سرعت بالا - استارت آني
8900
100 / 9000
6454
لایک میکس ایرانی  سرعت بالا (15 درصد هدیه)(استارت آنی) عالیه
9400
100 / 35000
6418
لایک پست اینستا ایرانی واقعی کیفیت بالا بدون ریزش (استارت آنی)
9500
25 / 22000
6436
لایک ایرانی پست بدون ریزش جدید شروع آنی سرعت عالی
10000
100 / 10000
6486
لایک ایرانی واقعی کاملا پروفایلدار بدون ریزش فوق سرعتی(استارت آنی)(پیشنهادی)
10500
50 / 25000
6433
لایک واقعی کاملا ایرانی و پروفایل دار بدون ریزش استارت آنی
11000
50 / 30000
6449
لایک میکس ایرانی و بین المللی 99درصد پروفایلدار سرعت متوسط(10 درصد هدیه) (شروع فوری)
11200
25 / 20000
6328
لایک واقعی کاملا ایرانی کیفیت ویژه سرعت عالی استارت آنی(خیلی پیشنهادی)
11500
100 / 12000
6459
لایک ایرانی واقعی بدون ریزش کاملا پروفایل دار(شروع فوری) پیشنهادی
12000
50 / 30000
6078
لایک ایرانی پست معمولی و ای جی تی وی - کیفیت بالا (سرعت عالی) - بدون ریزش پیشنهادی
12000
10 / 50000
6536
لایک %90 ایرانی (سرعت بالا)
13350
100 / 20000
6489
لایک ایرانی 100 درصدی پروفایلدار سرعت عالی بدون ریزش( استارت فوری پیشنهادی)
13500
50 / 20000
6274
لایک ایرانی واقعی اینستاگرام کیفیت عالی ظرفیت بالا - شروع فوری (پیشنهادی)
13500
10 / 50000
6391
⭐️لایک اینستاگرام سرعت بالا 
13500
100 / 8000
6437
لایک واقعی ایرانی پروفایل دار بدون ریزش شروع فوری(پیشنهادی)
14000
50 / 30000
6162
لایک ظرفیت بالا خارجی ⛔🔥💧
14400
10 / 50000
6130
🔥⚡ - لایک ایرانی خوب
17850
250 / 12000
6019
لایک %50 ایرانی IGTV + Reel (سرعت بالا)
20850
100 / 2000
6111
لایک ایرانی |ارسال بین 5 تا 60 دقیقه| ایرانی سرعت بالا
23250
50 / 5000
6100
🔥⚡ لایک خارجی ظرفیت 120کا [بدون ریزش]
23700
100 / 120000
6112
 لایک ایرانی ،اتوماتیک (ظرفیت 100 کا) بدون تضمین|توضیحات را ببنيد
24667.5
150 / 2000
6015
لایک آی جی تی وی میکس (سرعت متوسط) 
25050
10 / 10000
6170
◀لایک درجه 1 ايراني كيفيت :HQ+REAL😍|پيشنهاد ما
27150
50 / 50000
6076
لایک خارجی - کیفیت عالی (سرعت بالا) ⚡️💎
27300
10 / 30000
6116
لایک سوپر الترا فست |بهترین سرور در مارکت |30روز جبران ریزش|⭐✅🚀
34500
20 / 100000
6115
لایک+ایمپرشن |هر دقیقه 50 لایک و ایمپرشن |
34500
10 / 25000
5979
لایک %99 ایرانی (سرعت بالا) ⚡️💎
43500
500 / 20000
6107
لایک ایرانی💎⚡
43500
500 / 20000

ویو (بازدید) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6374
ویو پست فوق ارزان و استارت سریع
250
100 / 50000000
6375
بازدید پست اینستاگرام سریع
300
1000 / 10000000
6373
پکیج ویو پست اینستاگرام فوق ارزان
320
100 / 10000000
6484
ویو پست+ایمپرشن کره ای واقعی- استارت فوری- پایدار بدون ریزش
350
1000 / 1000000000
6560
ویو پست واقعی +ایمپرشن  سرعت عالی استارت فوری پایدار
400
1000 / 5000000
6368
بازدید واقعی پست کیفیت هیولا سرعت عالی شروع سریع
650
100 / 10000000
6017
ویو پست (سرعت متوسط)
900
500 / 1000000
6525
بازدید ایرانی واقعی برای پست آی جی تی وی استارت انی بسیار پر سرعت
1100
250 / 1000000
6275
بازدید ایرانی واقعی پست اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
1100
250 / 1000000
6117
ویوو |حداکثر 500k|
1200
100 / 10000000
6118
فست ویوو⚡⚡⚡⚡⚡⚡
1500
100 / 2000000
6099
ویو +پروفایل ویزیت+ایمپرشن +اینتراکشن+ریچ پست سرعت عالی استارت سریع
1500
150 / 1000000
6120
ویوو+ ایمپرشن + بازدید پروفایل |حداکثر 500k|
1500
250 / 10000000
6136
بازدید واقعی برای پست
2430
100 / 10000000
5984
ویو پست + ریچ + ایمپرشن از خانه (هُوم)
2550
100 / 2000000
6119
ویو +پروفایل ویزیت+ایمپرشن +ریچ پست کیفیت عالی
3225
250 / 1000000
6531
ویو پست + ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت ⚡️
3900
100 / 10000000

✔نصب کافه بازار✔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6492
افزایش نصب فعال برنامه و بازی در کافه بازار(5 الی 50 درصد هدیه)
10000
500 / 1000000
6551
نصب گوگل پلی+امتیاز+کامنت دلخواه کاملا واقعی و فعال
6770100
5 / 1000
6552
نصب گوگل پلی (جنسیت مرد)+امتیاز+نظر رندوم کاملا واقعی و کیفیت عالی
8505000
5 / 1000
6564
نصب ارگانیک اپلیکیشن و ثبت نظر گوگل پلی
10350000
20 / 2000

آمار اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6135
Iپروفایل ویزیت واقعی سرعت بالا استارت سریع مکس 1 میلیون بازدید
810
100 / 1000000
6132
Instagram Saves [20K] [INSTANT - INSTANT] 💧-سیو پست
900
10 / 80000
5985
ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم
900
25 / 250000
6109
سیو پست |حداکثر 50k|روزانه
900
10 / 150000
5982
سیو پست 2 (سرعت متوسط)
1200
100 / 150000
5981
سیو پست 1 (سرعت بالا)
2700
100 / 15000
5987
پروفایل ویزیت 1 (سرعت بالا) ⚡️
2700
100 / 5000000
6090
ریچ عکس
18900
20 / 10000
6091
ریچ ویدیو
18900
100 / 10000
6555
Instagram - Impression + Profile Visit ~ Max 50k ~ No Drop ~ Always Working
20400
100 / 50000

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6543
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ 𝐀𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 ~ Max 5k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
900
100 / 5000
6427
ویو برای اخرین استوری اینستا ظرفیت بالا
2400
100 / 350000
6426
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع
2700
100 / 400000
6428
بازدید استوری +بازدید پروفایل اینستا استارت سریع
3000
10 / 3000
6083
▶ بازدید استوری | کل استوری | حداکثر 5K | ارسال فوری|بدون پشتیبانی⛔
3000
100 / 10000
6500
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ Last Story ~ Max 30k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ INSTANT
3600
20 / 30000
6544
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 ~ Max 5k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
3600
10 / 5000
6545
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views + Impression ~ 𝐀𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲~ Max 50k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
6900
100 / 400000
6546
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views + Impression + Profile Visit + Displays ~ 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 ~ Max 50k ~ INSTANT
7800
10 / 50000
6089
بازدید استوری های هایلایت شما
45000
20 / 20000
6088
بالا کشیدن استوری و وارد شدن به لینکی که گذاشتید برای تبلیغات
126600
100 / 1000000
6429
رای استوری اینستا [30K] [فوری- 30K/در روز]
189000
20 / 30000

کلاب هاوس - Clubhouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6537
Clubhouse - Followers ~ Max 1k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 500/Days ~ INSTANT
14100
100 / 1000
6538
Clubhouse - Followers ~ Max 10k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 5k/days ~ INSTANT
15000
100 / 10000
6554
Clubhouse - Followers ~ Max 25k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 25k/Days ~ INSTANT
19800
100 / 1000
6534
فالوور ایرانی کلاب هاوس (سرعت متوسط)
81000
50 / 200
6539
Clubhouse - Followers ~ Max 10k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 5k-10k/days ~ INSTANT
97200
100 / 10000
6533
فالوور کلاب هاوس (سرعت بالا)
128250
50 / 5000

کامنت اینستاگرام ☻

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6519
کامنت سفارشی ایرانی با متن دلخواه سرعت بالا استارت فوری
19939.5
5 / 1000
6515
مجموعه کامنت تبریک تولد
19939.5
5 / 40
6513
مجموعه کامنت تبریک عمومی
19939.5
5 / 40
6516
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
19939.5
5 / 40
6600
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
19939.5
5 / 40
6512
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
19939.5
5 / 40
6514
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
19939.5
5 / 40
6518
کامنت پیشفرض ایرانی برای پست معمولی و آی جی تی وی (شروع فوری)
53000
1 / 200000

یوتویوب |Youtube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6079
Youtube Views [100M] [1H - 30K/Day]
32700
200 / 100000000
6160
Youtube - Views [ 10-30K / day ] [ Life Time Guaranteed ] INSTANT 🔥 [ Recommended]
74115
100 / 20000000
6174
New Likes ( Youtube Likes Life Time Guaranteed ) [ Max 20K ] ⭐🚀🚀
153900
20 / 20000
6098
Youtube Subscribers [AR40] [50K] New~ ⚡️⚡️⚡️⭐🔥💧🍓👍🏻
356400
10 / 100000
6097
Youtube Subscribers D1 [MIX - Max 5K/D - FAST - AR60] [🍓CHEAP] ⚡️⚡️⚡️⭐🔥🍓♻
442500
10 / 80000
6168
♛سابسکرایت یوتیوب (35 روز جبران ریزش) (10 کا واریزی در روز)⭐️
473850
100 / 5000
6175
سابسکرایت یوتیوب بدون ریزش ( تا 30 روز هم حبران ریزش داره) استارت سریع
575910
50 / 5000

لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5983
لایک ❤️ لایو
10950
200 / 10000
6446
Instagram - Live Video Views ~ Valid For all Open Live In 1 hrs
198000
10 / 2000

تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6407
🔥بازدید تک پست فوری تلگرام
150
100 / 200000
6553
Telegram - Post Views [ Last 1 post ] ~ Max 1M ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 100k/days ~ Start 0-3 Hrs
300
50 / 1000000
6408
بازدید 5 پست تلگرام
900
500 / 15000
6409
بازدید 10 پست تلگرام
1500
50 / 15000
6069
بازدید تک پست 2 (سرعت بالا)
2550
100 / 300000
6410
بازدید 20 پست تلگرام
3000
50 / 15000
6411
بازدید 50 پست تلگرام
6750
50 / 15000
6581
ممبر واقعی گروه عمومی و خصوصی تلگرام 🔰پرسرعت
6750
4000 / 4000
6598
ادد اجباری ⬅️گروه عمومی (تا 30% ریزش)
6900
1000 / 5000
6596
😌 ادد اجباری کانال عمومی (تا 50% ریزش)
6900
1000 / 5000
6597
😌 ادد هیدن کانال عمومی (تا 50% ریزش)
6900
1000 / 5000
6576
✴️ ▪️✴️ ممبر واقعی گروه عمومی و خصوصی تلگرام⛔مخصوص گروه های زیر 80 کا 🔰پرسرعت
7500
1000 / 60000
6588
ممبر واقعی گروه عمومی و خصوصی تلگرام(مخصوص گروه بالای 80 کا)
9750
1000 / 50000
6574
 ✳️ممبر واقعی گروه خصوصی/فعال/چت کن/سرعت بالا (ظرفیت کل 40 کا)
9750
2000 / 120000
6412
بازدید 100 پست تلگرام
9750
500 / 40000
6399
✴️ ▪️✴️ ممبر فیک ارزان
9750
1000 / 30000
6404
💧⭐️🔥⚡️ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا
9750
1000 / 100000
6599
ممبر فیک عالی کانال عمومی (تا 5% ریزش)
9900
1000 / 2000
6589
ادد اجباری کانال عمومی و خصوصی تلگرام (ظرفیت کل 10 کا)
10575
1000 / 30000
6590
ادد هیدن کانال عمومی و خصوصی تلگرام (ظرفیت کل 10 کا)
10575
1000 / 30000
6457
اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) (کانال های زیر 200 کا) (ظرفیت 30 کا فعلا)
11250
1000 / 30000
6405
💧⭐️🔥ممبر فعال گروه تلگرام چت کن
11250
1000 / 100000
6587
ادد هیدن 💥کم ریزش کانال تلگرام
11850
1000 / 15000
6584
♋️🆕 ممبر فیک کانال و گروه عمومی تلگرام
11850
1000 / 10000
6586
♋️🆕💯 ادد اجباری نیترو کانال تلگرام
11850
1000 / 20000
6585
♋️🆕💯 ادداجباری قفلی 💥کم ریزش کانال تلگرام
11850
1000 / 20000
6582
ادد اجباری کانال عمومی تلگرام -
11925
1000 / 20000
6583
ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام -
11925
1000 / 20000
6572
ادد اجباری کانال عمومی (ظرفیت 30 کا) - فقط برای کانالهای زیر 200 کا  
12000
1000 / 30000
6573
هیدن کانال عمومی (ظرفیت 50 کا) - فقط برای کانالهای زیر 200 کا 
12000
1000 / 50000
6400
ممبر اد اجباری کانال (هیدن) 
12000
1000 / 50000
5989
ممبر ادد اجباری کانال و گروه ایرانی - هیدن
12000
1000 / 50000
5991
ممبر فیک کانال و گروه 1
12000
1000 / 10000
6406
ممبر فیک گروه
12000
1000 / 30000
6577
✴️ ▪️✴️ ممبر فیک گروه خصوصی تلگرام 🔰پرسرعت as4t 5bc
13200
1000 / 2000
6571
ادد اجباری گروه عمومی (ظرفیت 30 کا) 
13500
1000 / 30000
5990
بازدید 50 پست آخر کانال
13500
1000 / 100000
6401
ممبر اد اجباری خالص ویو دار     
13500
1000 / 100000
6398
ممبر اد اجباری ساده کانال (سرویس اختصاصی)
13500
1000 / 50000
5988
ممبر ادد اجباری کانال و گروه ایرانی - عادی 1
13500
1000 / 50000
6415
✅افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی] [اختصاصی سوشال]
13500
1000 / 50000
6431
اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) ظرفیت 20 کا
14250
1000 / 50000
6591
ادد اجباری کانال عمومی تلگرام 70 کا
14325
1000 / 100000
6592
ادد هیدن کانال عمومی تلگرام 70 کا
14325
1000 / 70000
6414
✅افزودن اجباری ممبر  گروه تلگرام پنلی (هیدن)
15000
1000 / 30000
6578
✴️ ▪️✴️ ممبر فیک کانال عمومی تلگرام 🔰پرسرعت
16500
1000 / 5000
6593
ممبر فیک 💥کم ریزش ℹ️پنلی کانال عمومی و خصوصی تلگرام 160 کا
17850
1000 / 160000
6579
ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام 💥پرسرعت
19500
1000 / 10000
6580
ادد اجباری کانال عمومی تلگرام 💥پرسرعت
19500
1000 / 10000
6594
ممبر اجباری کانال عمومی - مخصوص کانالهای زیر 200 کا
21000
1000 / 150000
6595
ممبر هیدن کانال عمومی - مخصوص کانالهای زیر 200 کا
21000
1000 / 150000
6367
نظرسنجی و لایک تلگرام
22500
1000 / 10000
5995
ممبر فیک کانال 2 (سرعت بالا) ⚡️
27000
100 / 10000
6570
تبلیغات اسپانسری پست و ارسال به 🎯اکسپلور و افزایش ✅انگیجمنت
194850
1000 / 1000
6565
ارسال پیامک به اعضای گروه هدف
480000
1000 / 500000
6575
🔰🔰 🔝 تهیه تیزر تبلیغاتی توسط خانم، برای محصولات شما 
598500
1000 / 1000
6569
ارسال پیامک به اعضای کانال هدف
735000
1000 / 500000
6567
استخراج شماره تماسهای یک گروه یا کانال
1050000
1000 / 50000
6568
افزودن عضو به گروه از طریق گروهای هدف شما
1350000
2000 / 50000
6566
 افزودن مخاطبین شما به گروه تلگرامی شما
2250000
1000 / 2000

آیجی تیوی (IGTV) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6447
بازدید واقعی پست ای جی تی وی سرعت نور استارت آنی_(دارای درصدی هدیه)
350
100 / 10000000
6002
ویو آی جی تی وی (سرعت متوسط)
900
100 / 10000000
6153
ویو ای جی تی وی فوری 500 کا در روز تا 100 میلیون
1050
100 / 10000000
6276
بازدید ایرانی واقعی پست IGTV اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
1100
250 / 1000000
6093
ویوو+ایمپرشن پست igtv
1350
200 / 10000000
6001
ویو آی جی تی وی (سرعت بالا) ⚡️
2100
100 / 10000000

منشن و دایرکت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6547
Instagram - Direct Message ~ Min 100k/Max 1m ~ Start 0-24hrs
133800
100000 / 250000
6563
Instagram - Mentions ~ User Followers
158466
2000 / 30000
6561
Instagram Mentions [100K] [CUSTOM LIST] ⭐
158466
10000 / 30000
6548
Instagram - Direct Message ~ Min 5k/Max 10k ~ Start 0-24hrs
165300
5000 / 10000
6562
Instagram Comments Reply (Custom)
16216200
1 / 100

آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6358
بازدید ویدئو آپارات - واقعی
13500
1000 / 50000
6357
لایک ویدئو آپارات - واقعی
27000
200 / 20000
6356
فالوور آپارات - واقعی
127500
200 / 20000

🎵 TIK TOK🎵

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6086
- ویوو تیک تاک [ سوپر فست⚡️⚡️⭐🔥💧🍓👍🏻
300
1000 / 100000000
6082
▶️ Tiktok Views [ 0 Real - Instant ]
300
500 / 10000000
6084
- Tik Tok Followers | 5-10K Per Day | 30 Days Refill | INSTANT
105000
100 / 10000

یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6336
لایک یوتیوب
32700
50 / 50000
6007
ویو یوتیوب
38250
1000 / 5000000
6009
اشتراک گذاری در یوتیوب
60000
1000 / 250000
6026
ویو لایو یوتیوب - همراه با لایک
182850
1000 / 100000
6010
ویو Premiere  یوتیوب - همراه با لایک
221100
1000 / 100000
6008
سابسکرایب یوتیوب - جبران ریزش تا 30 روز
516000
50 / 5000

وبسایت - ترافیک و بازدید کننده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6027
بازدید کننده مستقیم از وبسایت
6900
500 / 1000000
6049
بازدید کننده از طریق ویکی‌پدیا
11550
500 / 1000000
6029
بازدید کننده از طریق اینستاگرام
11850
500 / 1000000
6046
بازدید کننده از طریق توییتر
11850
500 / 1000000
6048
بازدید کننده از طریق توییچ
11850
500 / 1000000
6045
بازدید کننده از طریق فیسبوک
11850
500 / 1000000
6047
بازدید کننده از طریق لینکدین
11850
500 / 1000000
6050
بازدید کننده از طریق پینترست
11850
500 / 1000000
6028
بازدید کننده از طریق گوگل
11850
500 / 1000000
6044
بازدید کننده از طریق یوتیوب
11850
500 / 1000000

توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6032
ویو ویدئو توییتر
5100
10 / 50000000
6033
ایمپرشن توییتر
10950
10 / 50000000
6038
رای نظرسنجی توییتر
10950
10 / 650000
6036
لینک کلیک توییتر
10950
10 / 50000000
6035
هشتگ کلیک توییتر
10950
10 / 50000000
6034
پروفایل کلیک توییتر
10950
10 / 50000000
6345
ریتوییت توییتر
61200
50 / 20000
6344
لایک توییتر
84150
10 / 15000

خدمات آپارات👀🎞🎥🎬

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6147
بازدید ویدیو آپارات [1M] [اختصاصی🌟] 🔥
11212.5
1000 / 1000000
6144
➿➿ فالوور واقعی آپارات کیفیت عالی و پر سرعت،#️⃣ضد ریزش (ظرفیت کل 4 کا برای هر کانال)
17250
100 / 4000
6145
لایک ویدیو آپارات [1M] [اختصاصی🌟] 🔥
31912.5
500 / 20000
6156
دنبال کننده آپارات [1M] [اختصاصی 🌟] 🔥
132825
200 / 1000000

پینترست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6054
لایک پین پینترست
117450
50 / 50000
6055
ریپین پینترست
136500
20 / 10000000
6052
فالوور پینترست
136500
20 / 10000000
6053
فالوور پینترست (بورد)
136500
20 / 10000000

تیک‌تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6350
ویو تیک‌تاک
150
100 / 2147483647
6057
فالوور تیک‌تاک 2 - جبران ریزش تا 30 روز
65550
10 / 5000
6058
اشتراک‌گذاری تیک‌تاک
184350
100 / 10000

فیسبوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6062
ویو پست فیسبوک
4050
500 / 100000000
6063
ویو پست فیسبوک (قابل درآمد - Monetizable)
37050
10000 / 10000000
6064
لایک 👍 پست فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز
91500
50 / 10000
6061
ممبر گروه فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز
103200
50 / 1000000
6351
لایک (پسندیدن) پروفایل فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز
112950
100 / 200000
6060
فالوور (دنبال کردن) پروفایل فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز
203100
25 / 10000