خدمات

خدمات کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7735
قوانین بخش خدمات کانال تلگرام حتما بخوانید
1
0 / 0 جزییات
7632
ظرفیت فوق ویژه [ 💎 انحصاری 💎 ] NEW
20,250
1000 / 10000 جزییات
7637
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا زیر 💯 کا
20,850
1000 / 80000 جزییات
7633
ممبر ارزان قیمت 🚀 [ ویـــــــــــــــژه ]
21,750
1000 / 15000 جزییات
7638
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 100k تا 200k
21,750
1000 / 80000 جزییات
7690
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 💯 کا [ FAKE ]
22,350
1000 / 50000 جزییات
7643
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 100k
22,350
1000 / 80000 جزییات
7644
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 200k
23,850
1000 / 80000 جزییات
7639
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 200k تا 300k
26,250
1000 / 80000 جزییات
7645
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 300k
26,850
1000 / 80000 جزییات
7691
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 300 کا [ FAKE ]
27,750
1000 / 100000 جزییات
7636
ممبر نیترو کانال 👀 ➕ بازدید ایرانی 🇮🇷
27,750
1000 / 80000 جزییات
7675
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 200k ●
28,350
500 / 100000 جزییات
7683
اجباری [ عادی ] ویودار 👁||زیر200k
29,250
1000 / 100000 جزییات
7640
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 300k تا 400k
29,850
1000 / 60000 جزییات
7646
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 400k
30,750
1000 / 80000 جزییات
7641
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 400k تا 500k
31,350
1000 / 60000 جزییات
7652
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 200k
31,500
1000 / 150000 جزییات
7688
ممبر قفلی‌ کانال||زیر200k 🔐 [ خروج‌اعضا‌محدود‌میشه ]
31,500
500 / 150000 جزییات
7647
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 500k
32,250
1000 / 80000 جزییات
7693
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای زیر 300k ]
33,750
500 / 20000 جزییات
7649
★ پنل (1) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 300k》
33,750
1000 / 300000 جزییات
7642
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 500k تا 1M
34,350
1000 / 60000 جزییات
7692
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 1 میلیون [ FAKE ]
35,250
1000 / 100000 جزییات
7648
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 1M
35,250
1000 / 80000 جزییات
7653
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 500k
36,750
1000 / 150000 جزییات
7650
★ پنل (2) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 500》
37,350
1000 / 200000 جزییات
7684
اجباری [ عادی ] ویودار👁|| زیر500k
38,250
1000 / 100000 جزییات
7694
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای زیر 300k ] (ظرفیت New)
38,250
1000 / 40000 جزییات
7676
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 500k ●
39,750
500 / 100000 جزییات
7689
ممبر قفلی‌ کانال||بالای200k 🔐 [ خروج‌اعضا‌محدود‌میشه ]
39,750
1000 / 100000 جزییات
7679
ممبر بازدید دائم 👁 [ NEW 〽️] کانالا زیر 500k
40,350
1000 / 200000 جزییات
7651
★ پنل (3) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 1M》
41,850
1000 / 200000 جزییات
7635
《🇺🇸《🅾 فیک ریزش صفر 🅾》🇹🇩》
42,750
1000 / 100000 جزییات
7654
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 1M
44,250
1000 / 150000 جزییات
7695
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای بالای 300k+ ]
45,000
500 / 50000 جزییات
7677
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 1M ●
45,750
500 / 100000 جزییات
7685
اجباری [ عادی ] ویودار👁|| زیر1M
47,250
1000 / 100000 جزییات
7680
ممبر بازدید دائم 👁 [ NEW 〽️] ظرفیت‌بالا 🚀
47,850
1000 / 200000 جزییات
7734
ممبر کانال "ریخت پولشو پس بگیر" ‼️
49,500
1000 / 150000 جزییات
7678
ممبر فروشگاهی کانال [ 90% فعال 🎖]
52,500
1000 / 150000 جزییات
7696
اختیاری [ پاپ آپ مختلط ]
60,000
1000 / 10000 جزییات
7686
اجباری [ فوق کیفیت ] 🎖
67,500
1000 / 100000 جزییات
7681
Ⓜ️ میلیونی Ⓜ️ اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀
67,500
1000 / 250000 جزییات
7697
اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ]
75,000
1000 / 10000 جزییات
7687
ممبر گُــــــــ🏆ـــــــلد کانال [ بهترین اجباری جهان ⭐️ ]
75,000
1000 / 80000 جزییات
7682
Ⓜ️ میلیونی Ⓜ️ اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀 [ کمکی ]
82,500
1000 / 200000 جزییات
7634
ممبر آپلودر 💯 [ کیفیت پاپ‌اپ قدیم ]
105,000
1000 / 100000 جزییات

خدمات گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7736
قوانین بخش خدمات گروه تلگرام حتما بخوانید
1
0 / 0 جزییات
7658
《 ممبر گروه ‌های زیر 💯 کا 》اقتصادی1⃣
21,750
500 / 80000 جزییات
7667
فیک [ گروه‌های زیر⬇️ 💯 کا ]
23,250
500 / 30000 جزییات
7659
《 ممبر گروه ‌های زیر 💯💯 کا 》اقتصادی 2⃣
23,250
500 / 80000 جزییات
7656
[ چت‌کن 🕺💃 ] کیفیت‌بالا 🇮🇷 NEW ⚡️
23,850
1000 / 200000 جزییات
7668
فیک [ گروه‌های بالای⬆️ 💯 کا ]
24,750
500 / 50000 جزییات
7657
ممبر اختصاصی 🎯 [ عدم رضایت = برگشت‌وجه 👌 ]
25,500
1000 / 120000 جزییات
7669
فیک [ ظرفیت بالا 🚀]
29,250
1000 / 200000 جزییات
7661
ممبر اجباری [ با لینک‌ عمومی 😉 ] ظرفیت‌بالا 🚀
30,000
1000 / 50000 جزییات
7663
ممبر ریزش 🅾 صفر 🅾 گروه
30,750
1000 / 80000 جزییات
7662
واقعی گروه [ بسیار کم ریزش🎖 ]
36,000
1000 / 70000 جزییات
7664
ممبر باکیفیت‌ خارجی🇹🇩 [ گروه زیر 100k ]
37,500
500 / 100000 جزییات
7665
ممبر فروشگاهی 🛍 مختلط [ واقعی 👫 ]
52,500
1000 / 45000 جزییات
7733
ممبر گروه "ریخت پولشو پس بگیر" ‼️
52,500
1000 / 150000 جزییات
7660
ممبر اجباری [ با لینک‌ خصوصی 😉 ]
57,000
1000 / 10000 جزییات
7670
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ]
60,000
1000 / 50000 جزییات
7666
ممبر فروشگاهی 🛍 آقا [ واقعی 🤠 ]
60,000
1000 / 35000 جزییات
7672
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی 😎]
90,000
1000 / 30000 جزییات
7671
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ] 《 بالای 100k 》
120,000
1000 / 100000 جزییات
7655
ممبر آپلودر 💯 [ اعضای کاملا فعال گروه ] NEW⚡️
135,000
1000 / 100000 جزییات
7673
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی 😎] 《 بالای 100k 》
150,000
1000 / 30000 جزییات
7674
انتقال گروه به گروه [ خارجی 🇱🇷 ]
253,500
1000 / 20000 جزییات

سرویس های فالور اینستاگرام(سرویس های اختصاصی و تست شده) پیشنهادی

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7740
فالور میکس کیفیت عالی سرعت متوسط ریزش کم استارت فوری
4,000
1000 / 1000 جزییات
7737
فالور میکس واقعی فول پروفایل دار ریزش کم  کیفیت عالی استارت فوری- پیشنهادی
5,000
200 / 1000 جزییات
7594
 فالور میکس کیفیت عالی[سرعت کم- متوسط][مخصوص سفارشات ریز]  استارت انی
7,500
100 / 4000 جزییات
7386
فالور ایران و..  کیفیت بالاسرعت خوب دارای 30 درصد هدیه(استارت آنی)
8,300
100 / 5000 جزییات
7580
فالور میکس عالی سرعت 500کا در روز ریزش زیر ۵ درصد استارت و تحویل فوری
8,850
100 / 3000000 جزییات
7389
فالور میکس ایران و..سرعت متوسط پروفایلدار(۲٠درصد هدیه)(استارت فوری) پیشنهادی
9,000
100 / 1000000 جزییات
7390
فالوور میکس واقعی ایران کیفیت عالی پروفایلدار سرعت بالا(تا 300 کا در روز) استارت فوری (هدیه 1 الی ۴۵ درصد)
9,000
100 / 10000000 جزییات
7391
فالوور ایران و.. پروفایدار کیفیت خوب سرعت خوب ریزش کم(10 درصد هدیه)(استارت فوری)
9,100
50 / 10000 جزییات
7622
فالور بین الملل [پرسرعت][1 ماه جبران ریزش🔃][از 4 ماه گذشته تاکنون ریزش نداشته است ⛔]
9,150
100 / 500000 جزییات
7611
فالور میکس [100 کا در روز][یک ماه جبران ریزش]
9,150
100 / 500000 جزییات
7581
فالور میکس عالی (سرعت ۲۰۰ کا) در روز ریزش زیر ۴ درصد استارت و تحویل فوری
9,500
100 / 6000000 جزییات
7421
فالور میکس واقعی کیفیت بالا (سرعت ۱۰۰ کا در روز)(ریزش صفر😍) استارت فوری
11,000
100 / 5000000 جزییات
7406
فالور میکس ایران سرعت متوسط کیفیت ویژه(دارای درصدی هدیه)(شروع فوری) پیشنهادی
11,500
100 / 3850000 جزییات
7589
فالور بین الملل [پرسرعت][1 سال جبران ریزش🔃][پیشنهادی] ✅
11,550
100 / 1000000 جزییات
7599
فالور میکس کیفیت عالی سرعت خیلی عالی جبران ریزش تا 12 ماه استارت سریع
11,550
100 / 1000000 جزییات
7603
🤖 فالور میکس سرور اژدها [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش]
11,700
100 / 1000000 جزییات
7609
😈 فالور میکس سرور فیرا [اختصاصی][گارانتی کامل]
11,700
200 / 500000 جزییات
7417
فالور میکس واقعی کیفیت فول سرعت ۳۵۰ کا در روز استارت فوری دارای هدیه ریزش زیر 5 درصد
12,000
100 / 3000000 جزییات
7604
فالور بین الملل [پرسرعت][1 سال جبران ریزش♻️][پیشنهادی] ✅✅✅
12,750
100 / 1000000 جزییات
7605
فالور بین الملل [پرسرعت][1 سال جبران ریزش♻️][محبوب] ✅✅✅
13,350
100 / 1000000 جزییات
7606
👾 فالور میکس سرور نیو[اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش]
13,500
200 / 20000 جزییات
7600
فالور میکس کیفیت عالی سرعت خیلی عالی جبران ریزش تا 12 ماه استارت سریع
14,000
100 / 8000000 جزییات
6273
فالوئر ایرانی کیفیت عالی ظرفیت بالا سرعت بالا- استارت فوری (پیشنهادی)
18,000
10 / 500000 جزییات
7393
فالور ایرانی کیفیت بالا کم ریزش سرعت عالی( شروع فوری) پیشنهادی ظرفیت بالا
18,000
10 / 500000 جزییات
7607
🔥 فالور میکس سرور آتش [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری]
18,150
100 / 20000 جزییات
7584
فالوور میکس - Mixed Follower Instagram
21,000
50 / 200000 جزییات
7392
فالوورمیکس ایران با کیفیت بالا سرعت خوب ریزش کم (استارت فوری) جدید
22,500
200 / 25000 جزییات
6419
فالور ایرانی فوق سرعتی ویژه تعداد بالا ریزش کم (20 درصد هدیه)(شروع فوری)
24,000
200 / 500000 جزییات
7592
فالور ایرانی سرور آریا [پروفایل ایرانی محبوب][سرعت بالا] از نظر ایرانی پیشنهادی
27,000
200 / 25000 جزییات
7394
فالور میکس ایران ظرفیت بالا سرعت فوق سرعتی (10 الی 100 کا در روز)(استارت فوری)
33,000
500 / 500000 جزییات
7596
فالور ایرانی کیفیت ایرانی استارت سریع
37,000
200 / 25000 جزییات
7608
🎉 فالور ایرانی کیفیت بالا [تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش][پروفایل ایرانی محبوب][سرعت بالا]
40,500
200 / 25000 جزییات
7396
فالورفول ایرانی کامل پروفایدار شبیه واقعی 100 درصد کیفیت بالا(شروع فوری)(پیشنهادی)
75,000
50 / 200000 جزییات
7623
🌌 فالور ایرانی سرور کهکشان [با کیفیت ترین سرور ایران]
144,000
100 / 50000 جزییات
7397
فالور میکس ایرانی و خارجی واقعی با کیفیت ترین استارت فوری(۶۰ درصد هدیه)
180,000
30 / 200000 جزییات

سرویس های فالور اینستاگرام (سرویس های خارجی میکس)

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7742
فالوور میکس خارجی [ارزان] [ظرفیت 10 کا]
4,406
10 / 10000 جزییات
7741
فالور میکس واقعی فول پروفایل دار ریزش کم  کیفیت عالی استارت فوری- پیشنهادی
5,000
1000 / 1000 جزییات
6622
Instagram - Followers ~ 𝐁𝗢𝗧 ~ Max 10k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs ~ 1k/Day
7,410
10 / 20000 جزییات
6540
فالور بین المللی فیک استارت سریع- سرعت خوب و بالا
7,410
10 / 150000 جزییات
7272
فالوور میکس اینستاگرام >> {20/1 کا } | {1 کا / در روز} |
7,410
20 / 1000 جزییات
7023
فالوور میکس خارجی سرور ارزان 2
7,425
10 / 150000 جزییات
7271
فالوور ربات اینستاگرام >> {حداکثر: 50 کا} | {بدون گارانتی} | {3 کا / 5 کا روزانه}
8,580
10 / 200000 جزییات
6621
Instagram - Followers ~ 𝐁𝗢𝗧 ~ Max 15k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs ~ 5k/Day
15,210
10 / 150000 جزییات
6559
Instagram - Followers ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 Mixed ~ Max 100k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1hrs ~ 50k/days
17,550
10 / 100000 جزییات
7155
فالوور واقعی اینستاگرام >> {کیفیت بالا} | {حداکثر:200 کا} | {جبران ریزش تا 30} | {15 کا / در روز}
21,840
10 / 200000 جزییات
7152
فالوور اینستاگرام {میکس} { حداکثر : 2 میلیون }{ استارت 0-3ساعت} {200-300 کا / در روز }
25,740
100 / 10000000 جزییات
6556
فالور بین المللی پایدار-استارت و سرعت سریع- جبران ریزش تا 30 روز
38,220
10 / 1000000 جزییات
6557
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-جبران ریزش تا 450 روز
44,070
50 / 1000000 جزییات
6558
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-مکس 300 کا-جبران ریزش تا 450 روز
46,800
50 / 50000 جزییات
6549
فالور کشور هند-استارت سریع- واقعی کیفیت بالا - جبران ریزش تا 30 روز
63,180
50 / 500000 جزییات

سرویس های فالور اینستاگرام (سرویس های داخلی ایرانی و میکس)

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7302
فالور میکس ارزان سرور فانتومی
4,425
200 / 5000 جزییات
7738
فالور میکس واقعی فول پروفایل دار ریزش کم  کیفیت عالی استارت فوری- پیشنهادی
5,000
200 / 1000 جزییات
7368
فالوور اینستاگرام | سرور ارزان نوین 🔥💎⚡
5,250
100 / 2000 جزییات
7310
💰 - فالوور میکس | اقتصادی [ سرور آرتا ]
5,250
10 / 1050 جزییات
7595
 فالور میکس کیفیت عالی[سرعت کم- متوسط][مخصوص سفارشات ریز]  استارت انی
7,500
100 / 5000 جزییات
6632
فالور ایران و..  کیفیت بالاسرعت کم دارای 30 درصد هدیه(استارت آنی)
7,500
100 / 5000 جزییات
7367
فالوور ارزان
8,100
10 / 10000 جزییات
7096
فالوور ایرانی میکس فایر نیوفول
8,250
100 / 1000 جزییات
7299
فالوور میکس ایرانی🔥⚡⭐ D2
8,250
20 / 9000 جزییات
7094
فالوور ایران اینستاگرام | سرور آلفا (30 درصد ایرانی)
8,550
20 / 1000 جزییات
7099
فالوور ایران میکس سرور مولتی(25 درصد ایرانی)
8,550
50 / 10000 جزییات
7095
فالوور ایرانی میکس ارزان new
8,550
50 / 2000 جزییات
7298
فالوور میکس irani new
8,700
50 / 2000 جزییات
6524
فالور ایران یاقوت سرعت محشر کم ریزش همراه هدیه استارت فوری -عالیه
8,850
100 / 300000 جزییات
7137
فالوور استارت سریع >> 🎯 { 0 تا 30 درصد ایرانی } |
8,970
50 / 5000 جزییات
6521
فالور میکس ایران و..سرعت متوسط پروفایلدار(۲٠درصد هدیه)(استارت فوری) پیشنهادی
9,000
100 / 1000000 جزییات
7351
فالوور میکس ایران کیفیت عالی پروفایلدار سرعت بالا(200کا در روز)(ریزش 5 درصد)هدیه(1 الی 50 درصد) استارت فوری خیلی پیشنهادی
9,000
100 / 10000000 جزییات
6530
فالوور ایران و.. پروفایدار کیفیت خوب سرعت خوب ریزش کم(10 درصد هدیه)(استارت فوری)
9,100
50 / 10000 جزییات
7582
فالور میکس عالی (سرعت ۲۰۰ کا) در روز ریزش زیر ۴ درصد استارت و تحویل فوری
9,400
200 / 450000 جزییات
7138
فالوور میکس ایرانی ❤️ کم حجم
9,750
10 / 1500 جزییات
7744
فالوور اسپید [ظرفیت 2 M] [ضمانت 30 روز] ⚡️ ♻
9,828
15 / 500000 جزییات
7579
فالور میکس عالی سرعت 500کا در روز ریزش زیر ۵ درصد استارت و تحویل فوری
9,850
100 / 200000 جزییات
7420
فالور میکس کیفیت عالی (ریزش زیر صفر)(سرعت ۱۰۰ کا در روز) استارت فوری)
10,000
150 / 500000 جزییات
7102
فالوور ایران میکس سرور پاور (50 درصد ایرانی) استارت سریع
10,350
100 / 1000 جزییات
7100
فالوور ایرانی میکس استارت سریع سرعت 100الی 200 کا روزانه(از نظر سرعت پیشنهاد میدیم)
10,425
100 / 70000 جزییات
7254
فالوور ایرانی ⚡server یک
10,530
10 / 20000 جزییات
7252
فالوور ایرانی ❤️⚡️کیفیت متوسط
10,530
10 / 5000 جزییات
7255
فالوور ایرانی ⚡server دو
10,920
10 / 20000 جزییات
6448
فالور ایران و.. کیفیت هیولا سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)ریزش بسیار بسیار کم
11,000
50 / 10000 جزییات
7104
فالوور ایران میکس جدید سرعت خوب 50 درصد ایرانی
11,100
100 / 90000 جزییات
6683
فالور مخلوط کیفیت الماس [سرعت بالا][استارت آنی][تا 70 درصد هدیه]
11,250
100 / 5000000 جزییات
7110
فالوور ایرانی واقعی اینستاگرام استارت سریع پیشنهادی
11,250
100 / 50000 جزییات
7593
فالور بین الملل [پرسرعت][1 سال جبران ریزش🔃][پیشنهادی] ✅
11,550
100 / 1000000 جزییات
7101
فالوور ایرانی | سرور طلایی (آنی + ریزش کم)
11,550
100 / 70000 جزییات
7743
فالوور توربو [کیفیت بالا] [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ⚡️ 💎
11,664
10 / 500000 جزییات
7602
فالور میکس کیفیت عالی بدون ریزش سرعت فوق ویژه.خیلی پیشنهادی بدون ریزش
12,000
100 / 5000000 جزییات
7418
فالور میکس کیفیت فول سرعت ۳۰۰ کا در روز استارت فوری پیشنهادی جدید ریزش زیر 5 درصد دارای هدیه
12,000
100 / 3000000 جزییات
6679
فست فالور هدیه کم ظرفیت بالا سرعت بالا (استارت فوری
12,000
1000 / 5000000 جزییات
7256
فالوور استارت سریع🎯۰ تا 30 درصد ایرانی
12,480
50 / 5000 جزییات
7251
فالوور تا 10 درصد ایرانی کم ریزش 📌
12,480
50 / 50000 جزییات
7253
فالوور زیر 20 درصد ایرانی تا 10 کا در روز
12,480
10 / 300000 جزییات
7257
فالوور میکس ایرانی اپدیت new
12,480
10 / 100000 جزییات
6601
 فالور ایران و.. پروفایل دار سرعت بالا(70 درصد هدیه)(استارت فوری)
12,500
100 / 5000000 جزییات
7258
فالوور ایرانی سری جدید
12,870
50 / 10000 جزییات
6605
فالور ایران جدید ظرفیت بالا کیفیت عالی (همراه 60 درصد فالور اضافه)(استارت فوری)
13,000
100 / 5000000 جزییات
6509
فالور ایران فوق سرعتی ویژه(80 درصد هدیه)(شروع فوری) پیشنهادی
13,500
100 / 5000000 جزییات
7259
فالوور میکس کم ریزش ❤️ ایرانی
13,650
10 / 10000 جزییات
7601
فالور میکس کیفیت عالی سرعت خیلی عالی جبران ریزش تا 12 ماه استارت سریع
14,000
100 / 5000000 جزییات
7260
فالوور پر سرعت ❤️ ریزش خوب
14,040
10 / 10000 جزییات
6522
فالور ایرانی نقره فوق سرعتی(استارت فوری) 40 درصد هدیه
14,500
100 / 5000000 جزییات
7139
فالوور ایرانی میکس >> { 25-50 کا در روز} |
14,820
10 / 100000 جزییات
7753
فالوور میکس واقعی [استارت آنی] [ضمانت 30 روز] [جبران ریزش خودکار] ♻⚡️🤖
14,850
10 / 500000 جزییات
6452
فالورمیکس ایرانی 90درصد پروفایلدار خیلی کم ریزش سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)
15,800
50 / 10000 جزییات
7262
خرید فالوور ایرانی هیولا🔰
16,380
200 / 100000 جزییات
7144
فالوور ایرانی | 30 درصد به بالا ایرانی | کم ریزش
16,380
100 / 150000 جزییات
7263
فالوور ایرانی پر سرعت
16,380
100 / 150000 جزییات
7141
فالوور ایرانی کم ریزش سرعت ۱۰ الی ۲۵ کا در روز
16,380
100 / 20000 جزییات
7143
فالوور ایرانی 🐣استارت آنی 🐥سرعت بالا
16,380
100 / 50000 جزییات
7142
فالوور ایرانی🐶استارت ۵ دقیقه ای🎁 همراه هدیه 🎅🎁
16,380
100 / 200000 جزییات
7146
فالوور واقعی ایرانی کیفیت عالی [سرعت خوب] استارت آنی
16,380
100 / 500000 جزییات
7264
فالوور ۷۵ درصد ایرانی🐥استارت آنی🍉هدیه دار
16,380
100 / 25000 جزییات
6603
فالور ایران فوق سرعتی ویژه جدید ظرفیت بالا (شروع فوری)
18,000
10 / 500000 جزییات
6456
فالور ایرانی کیفیت بالا کم ریزش سرعت عالی( شروع فوری) پیشنهادی ظرفیت بالا
18,000
10 / 500000 جزییات
6321
فالوور ایرانی کیفیت ویژه ریزش کم سرعت بالا استارت فوری (پیشنهاد ویژه)
18,000
10 / 500000 جزییات
6523
فالور ایران الماس سرعتی ظرفیت عالی همراه 70 درصد هدیه استارت فوری -پیشنهادی
18,500
100 / 5000000 جزییات
6674
فالوور ایران با کیفیت بالا سرعت خوب ریزش کم (استارت فوری) جدید
22,500
200 / 25000 جزییات
7265
فالوور ایرانی واقعی 💎
25,350
200 / 200000 جزییات
7597
فالور ایرانی کیفیت ایرانی استارت سریع
27,000
200 / 25000 جزییات
6682
فالور کاملا ایرانی کیفیت عالی فول پروفایلدار 10 درصد هدیه استارت با تاخییر کم
31,500
100 / 2000 جزییات
6490
فالور ایران ظرفیت بالا سرعت فوق سرعتی (10 الی 100 کا در روز)(استارت فوری)
33,000
500 / 500000 جزییات
7750
فالوور میکس واقعی [پیج های خصوصی] [30 روز ضمانت] ♻ 🛡
33,000
10 / 50000 جزییات
7598
فالور ایرانی کیفیت ایرانی استارت سریع
35,000
250 / 20000 جزییات
7588
🧿 فالور ایرانی سرور آریا [پروفایل ایرانی محبوب][سرعت بالا] از نظر ایرانی پیشنهادی
40,000
200 / 50000 جزییات
6451
فالورفول ایرانی کامل پروفایدار شبیه واقعی 100 درصد کیفیت بالا(شروع فوری)(پیشنهادی)
68,000
50 / 200000 جزییات
7366
فالوور ایرانی واقعی💙 دارای فالوور لایک زن
73,500
100 / 25000 جزییات
6507
فالور فول ایرانی 100 درصد پروفایل دار سرعت بالا(استارت فوری)-بهترین کیفیت
79,000
50 / 200000 جزییات
6458
فالور ایرانی پروفایل دار 95 درصد  واقعی (شروع فوری)_تخفیف عیدی(تست شده عالی)
83,000
100 / 25000 جزییات
6491
فالور فول ایرانی کاملا پروفایل ایرانی فوق سرعتی-کم ریزش -استارت فوری(کیفیت در حد بمب اتم)
88,000
100 / 100000 جزییات
6485
فالوور کامل ایرانی و ۱۰۰ درصد پروفایلدار کیفیت ویژه(شروع فوری)(بسیار پیشنهادی)
88,000
60 / 15000 جزییات
6327
فالور کاملا ایرانی کیفیت بسیار عالی پروفایلدار استارت آنی(با کیفیت ترین فالور ایران)
90,000
100 / 400000 جزییات
6488
فالوور کامل ایرانی اسم و پروفایل دار عالی کم ریزش (استارت فوری) 40درصد واقعی
94,000
50 / 30000 جزییات
6180
فالوور واقعی ایرانی 100 درصد پروفایلدار ایرانی(شروع فوری)(خیلی پیشنهادی)
99,000
50 / 90000 جزییات
7381
فالور مخلوط ایران و خارج واقعی با کیفیت ترین استارت فوری(50 درصد فالور اضافه)
180,000
30 / 200000 جزییات

سرویس های فالور اینستاگرام ( پکیج های بزرگ فالور)

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7739
فالور میکس واقعی فول پروفایل دار ریزش کم  کیفیت عالی استارت فوری- پیشنهادی
5,000
1000 / 1000 جزییات
7416
پکیج 3 میلیون عدد فالور میکس واقعی فول کیفیت پروفایلدار تکمیل زیر 850 ساعت ریزش کم استارت فوری
6,500
3000000 / 3000000 جزییات
7415
پکیج 2 میلیون عدد فالور میکس واقعی فول کیفیت پروفایلدار تکمیل زیر 550 ساعت ریزش کم استارت فوری
7,000
2000000 / 2000000 جزییات
7414
پکیج 1 میلیون عدد فالور میکس واقعی فول کیفیت پروفایلدار تکمیل زیر 250 ساعت ریزش کم استارت فوری
7,500
1000000 / 1000000 جزییات
7413
پکیج 500 هزار فالور میکس واقعی فول کیفیت پروفایلدار تکمیل زیر 100 ساعت ریزش کم استارت فوری
7,800
500000 / 500000 جزییات
7412
پکیج 200 هزار فالور میکس واقعی فول کیفیت پروفایلدار تکمیل زیر 48 ساعت ریزش کم استارت فوری
8,000
200000 / 200000 جزییات
7411
پکیج 100 هزار فالور میکس واقعی فول کیفیت پروفایلدار تکمیل زیر 24 ساعت ریزش کم استارت فوری
8,500
100000 / 100000 جزییات
7628
پکیج 20هزار فالور میکس ریزش 5 درصدی تحویل و تکمیل کمتر 1 ساعت استارت فوری
8,500
20000 / 20000 جزییات
7627
پکیج 10هزار فالور میکس ریزش 5 درصدی تحویل و تکمیل کمتر 1 ساعت استارت فوری
9,000
10000 / 10000 جزییات
7410
پکیج 50 هزار فالور میکس واقعی فول کیفیت پروفایلدار تکمیل زیر 8 ساعت ریزش کم استارت فوری
9,000
50000 / 50000 جزییات
7409
پکیج 20 هزار فالور میکس واقعی فول کیفیت پروفایلدار تکمیل زیر 4 ساعت ریزش کم استارت فوری
9,500
20000 / 20000 جزییات
7408
پکیج 10 هزار فالور میکس واقعی فول کیفیت پروفایلدار تکمیل زیر 2 ساعت ریزش کم استارت فوری
10,000
10000 / 10000 جزییات
7630
فالور میکس کیفیت بالا سرعت( 100 کا در روز) (5 درصد ریزش) استارت فوری- ویژه
11,000
100 / 500000 جزییات
7419
فالور میکس کیفیت فول سرعت ۳۰۰ کا در روز استارت فوری پیشنهادی جدید بدون ریزش فوقش 5 درصد بریزه
12,000
100 / 3000000 جزییات

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7590
🔃 لایک بین الملل سرور اژدها [اختصاصی][بدون ریزش][1 ماه گارانتی جبران ریزش]
1,650
200 / 100000 جزییات
7365
لایک ارزان قیمت بدون پشتیبان
2,325
30 / 15000 جزییات
6423
لایک بین المللی بدون پشتیبانی-توضیحات مطالعه شود
2,340
10 / 300000 جزییات
7273
لایک ارزان ایران خانم و اقا تست کنید!
2,475
20 / 2500 جزییات
7363
لایک ارزان پست اینستا | سرور شانگان
2,700
10 / 8000 جزییات
7268
لایک میکس ایرانی ❤️⚡️سرور متوسط
2,730
10 / 20000 جزییات
7106
لایک ایرانی پست اینستا سرور پاور
2,850
100 / 20000 جزییات
7105
لایک ایرانی | سرور new
2,850
10 / 15000 جزییات
7296
لایک میکس ایرانی | ماتریکس
2,850
100 / 30000 جزییات
7108
لایک ایران REEL اینستاگرام | سرور اختصاصی
3,000
100 / 20000 جزییات
7107
لایک ایران  IGTV اینستاگرام | سرور توربو
3,000
100 / 20000 جزییات
7621
💙 لایک میکس سرور آب [کم سرعت][همیشه ارزان]
3,000
100 / 1000 جزییات
7182
لایک اینستاگرام >> {10/50 کا } | {2کا / در روز } | { آنی }
3,120
10 / 50000 جزییات
7184
لایک اینستاگرام >> {20/20 کا } | {رباتی } | {استارت : 0-6ساعت} |
3,120
20 / 20000 جزییات
7620
💜 لایک میکس سرور فیرا [پرسرعت][محبوب]
3,150
100 / 50000 جزییات
6726
لایک میکس پست اینستا سرعت بالا استارت آنی بدون ریزش
3,159
20 / 2000000 جزییات
7294
لایک ایرانی [جدید استارت با تاخییر کم
3,300
100 / 10000 جزییات
7619
💓 لایک میکس سرور پرسپولیس [سرعت مناسب][پیشنهادی]
3,450
10 / 100000 جزییات
6879
Instagram - Likes ~ Max 50k ~ Speed 1k-5k/days ~ NO 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
3,510
10 / 150000 جزییات
7181
لایک اینستاگرام >> {20/15 کا } | {رباتی} | {سریع} | {استارت 0-6 ساعت}
3,510
10 / 15000 جزییات
6541
لایک بین المللی کاملا واقعی برای پست اینستا -5 کا در روز مکس 10 کا
3,510
10 / 200000 جزییات
7276
لایک ربات اینستاگرام >> {حداکثر 10 کا}
3,510
10 / 50000 جزییات
7297
لایک ایرانی | سرور ( تا 9 کا د روز )
3,750
10 / 20000 جزییات
7616
🚅 لایک بین الملل سرور سرعت [اختصاصی][بدون ریزش][100 کا در روز]
3,750
100 / 50000 جزییات
7618
❤️ لایک میکس سرور فارس[اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش]
3,900
100 / 50000 جزییات
6450
لایک ایرانی پروفایلدار سرعت متوسط (10 درصد هدیه)(استارت آنی)
4,000
50 / 10000 جزییات
6725
لایک میکس پست اینستا ظرفیت بالا بدون ریزش [سرعت بالا] [600k]
4,131
10 / 30000 جزییات
6709
لایک میکس پست اینستاگرام سرعت خوب (استارت آنی)
4,212
10 / 100000 جزییات
7165
لایک اینستاگرام >> {10/50 کا } | {50کا / در روز } |
4,290
10 / 50000 جزییات
7277
لایک ربات اینستاگرام >> { کیفیت: متوسط} | {حداکثر 50 کا} | {10 تا 30 کا / در روز}
4,290
10 / 50000 جزییات
6711
لایک میکس پست IGTV اینستاگرام [کیفیت بالا] [ضمانت 30 روز]( آنی)
4,455
10 / 200000 جزییات
7300
لایک ایرانی | سرور ابری ( کلاد ) 🎁🔥⚡
4,500
10 / 35000 جزییات
6487
لایک ایرانی سرعت هیولا کیفیت خوب بدون ریزش(45 درصد هدیه) استارت فوری
4,500
100 / 500000 جزییات
7185
لایک ربات اینستاگرام >> {کیفیت بالا} | {حداکثر 20 کا} | {5 تا 10 کا / در روز}
5,460
10 / 20000 جزییات
6417
لایک ایرانی کیفیت بالا بدون ریزش سرعت خوب(استارت آنی)دارای هدیه
5,500
50 / 10000 جزییات
7269
لایک میکس ایرانی ❤️⚡️ ( کیفیت پایین ) تا 5 کا در روز
5,850
10 / 80000 جزییات
6510
لایک ایران اینستاگرام سرعت بالا ویژه (80 درصد هدیه)(شروع فوری) تخفیف مدت کوتاه
6,000
100 / 100000 جزییات
6387
لایک ایرانی پست اینستا میکس سرعت نووور استارت آنی 30 الی 80 درصد هدیه
6,200
250 / 650000 جزییات
7180
لایک ربات اینستاگرام >> | {حداکثر 20 کا} | {سریع}
6,240
10 / 20000 جزییات
6526
لایک ایرانی بدون ریزش پست معمولی و igtv همراه 50 درصد هدیه (استارت فوری)
6,500
100 / 100000 جزییات
6421
لایک ایرانی کیفیت بالا سرعت خیلی اهسته(15 درصد هدیه) ( استارت آنی)
7,300
50 / 10000 جزییات
6422
لایک واقعی بین المللی برای پست اینستاگام شروع سریع فول واقعی
7,410
100 / 10000 جزییات
6274
لایک ایرانی واقعی اینستاگرام کیفیت عالی ظرفیت بالا - شروع فوری (پیشنهادی)
7,500
10 / 50000 جزییات
6078
لایک ایرانی پست معمولی و ای جی تی وی - کیفیت بالا (سرعت عالی) - بدون ریزش پیشنهادی
7,500
10 / 50000 جزییات
6430
لایک پست ايراني بدون ریزش - سرعت 50 کا در روز-50 درصد هدیه - استارت آني
7,500
100 / 300000 جزییات
6391
⭐️لایک فول ایرانی واقعی کیفیت بالا بدون ریزش(استارت فوری)
7,500
50 / 15000 جزییات
7183
لایک اینستاگرام >> {10/10 کا } | {سریع } | {استارت : آنی }
7,800
10 / 30000 جزییات
6436
لایک ایرانی پست فوق سرعتی ویژه بدون ریزش جدید شروع آنی سرعت عالی
8,000
100 / 500000 جزییات
7278
90٪ لایک خانم ترک اینستاگرام >> {حداکثر: 5 کا} | {سریع}
8,190
20 / 5000 جزییات
7179
لایک ربات اینستاگرام >> | {حداکثر 40 کا} | {50 تا 100 کا / در روز}
8,580
10 / 40000 جزییات
7267
لایک ایرانی ❤️10 - 20 کا در روز
8,970
100 / 100000 جزییات
7178
لایک اینستاگرام >> {10/10 کا } | {ربات } | {10 کا / در روز }
8,970
10 / 10000 جزییات
7176
لایک ترکی واقعی اینستاگرام >> {حداکثر: 40 کا}
8,970
20 / 40000 جزییات
6454
لایک میکس ایرانی  سرعت بالا (15 درصد هدیه)(استارت آنی) عالیه
9,400
500 / 1000000 جزییات
6418
لایک پست اینستا ایرانی واقعی کیفیت بالا بدون ریزش (استارت آنی)
9,500
50 / 10000 جزییات
6486
لایک کامل ایرانی واقعی کاملا پروفایلدار بدون ریزش فوق سرعتی(استارت آنی)(پیشنهادی)
10,500
50 / 25000 جزییات
6550
لایک کشور هند- واقعی- سرعت بالا- استارت سریع
10,530
20 / 30000 جزییات
6499
لایک واقعی بین المللی پرسرعت و استارت سریع
10,920
50 / 5000 جزییات
6449
لایک میکس ایرانی و بین المللی 99درصد پروفایلدار سرعت متوسط(10 درصد هدیه) (شروع فوری)
11,200
50 / 10000 جزییات
6433
لایک واقعی کاملا ایرانی و پروفایل دار بدون ریزش استارت آنی
12,000
50 / 30000 جزییات
6489
لایک ایرانی 100 درصدی پروفایلدار سرعت عالی بدون ریزش( استارت فوری پیشنهادی)
13,000
50 / 20000 جزییات
7159
لایک 99 درصد ایرانی کیفیت عالی❤️
14,820
50 / 25000 جزییات
7157
لایک ایرانی ❤️ خیلی سریع
14,820
10 / 35000 جزییات
7177
لایک اینستاگرام >> {10/15 کا } | {با کیفیت } | {100-200/ در ساعت } | {استارت آنی }
14,820
10 / 15000 جزییات
7158
لایک ضد لغو ( بدون لغو ) ایرانی🎨 🎯
14,820
25 / 50000 جزییات
6437
لایک واقعی ایرانی پروفایل دار بدون ریزش شروع فوری(پیشنهادی)
15,000
50 / 30000 جزییات
6328
لایک واقعی کاملا ایرانی کیفیت ویژه سرعت عالی استارت آنی(خیلی پیشنهادی)
17,500
100 / 12000 جزییات
6459
لایک ایرانی واقعی بدون ریزش کاملا پروفایل دار(شروع فوری) پیشنهادی
18,000
50 / 30000 جزییات
7280
لایک واقعی ترکی اینستاگرام >> {حداکثر: 100 کا} | {همیشه سالم و فعال}
20,280
20 / 100000 جزییات
7164
لایک اینستاگرام + ریچ + ایمپرشن >> {20/40 کا } |
21,840
20 / 40000 جزییات
7279
لایک واقعی ترکی اینستاگرام + ریچ + ایمپرشن + بازدید پروفایل >> {حداکثر 100 کا} | {همیشه سالم و فعال}
30,030
100 / 100000 جزییات
7162
لایک اینستاگرام + ریچ >> {حداکثر : 100کا} | {100/100کا } | {سریع}
58,500
100 / 100000 جزییات
7163
لایک اینستاگرام + پروفایل ویزیت >> {حداکثر: 100کا} | {100/100کا} | {سریع}
58,500
100 / 100000 جزییات
7617
❤️‍🔥پاور لایک ایرانی [100 درصد واقعی و فعال][سرعت طبیعی][محبوب]
79,500
100 / 10000 جزییات
7380
لایک ۱۰۰ درصد ایرانی و ۱۰۰ درصد واقعی ایرانی
84,000
30 / 200000 جزییات
7270
لایک اینستاگرام + ریچ + ایمپرشن + بازدید پروفایل
91,260
100 / 100000 جزییات
7378
لایک خودکار اینستاگرام برای پست های آینده - ظرفیت 14 پست در طول اشتراک - افزایش لایک به محض درج پست بصورت خودکار
105,000
10 / 200000 جزییات
7379
لایک خودکار اینستاگرام برای پست های آینده - ظرفیت 60 پست در طول اشتراک - افزایش لایک به محض درج پست بصورت خودکار
450,000
10 / 200000 جزییات

ویو (بازدید) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7401
Instagram - Views ( TV + Reel + Video ) ~ Max 1M ~ INSTANT
390
100 / 100000000 جزییات
7400
Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ Max 10M ~ INSTANT
390
100 / 2147483647 جزییات
7123
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 1 میلیون} | {مناسب تمام مدل پست ها} |
390
100 / 2147483647 جزییات
7631
ویو پست اینستاگرام جدید فعال 
555
100 / 10000000 جزییات
7749
بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [نقره ای] 👁
666
100 / 10000000 جزییات
7747
بازدید POST - REEL - IGTV [ارزان] 👁
725
100 / 10000000 جزییات
7115
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 1 میلیون } | {مناسب تمام مدل پست ها} |
780
50 / 150000000 جزییات
7130
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 10 میلیون} | {مناسب تمام مدل پست ها} | {سریع} |
780
100 / 10000000 جزییات
7748
بازدید POST - REEL - IGTV [برنزی] 👁
1,020
100 / 1000000 جزییات
7120
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 500 کا} | {مناسب تمام مدل پست ها} | {جدید} |
1,170
100 / 20000000 جزییات
7117
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 1 میلیون} | {مناسب تمام مدل پست ها} |
1,170
100 / 100000000 جزییات
6525
بازدید ایرانی واقعی برای پست آی جی تی وی استارت انی بسیار پر سرعت
1,200
100 / 1000000 جزییات
6275
بازدید ایرانی واقعی پست اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
1,200
100 / 1000000 جزییات
7399
Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ Max 200k ~ INSTANT
1,560
100 / 10000000 جزییات
7361
بازدید اینستاگرام >> { استارت آنی } | {سرعت : 2-10میلیون / در روز } | {همه مدل پست ها }
1,560
25 / 30000000 جزییات
7591
✅ ویو ویدیو [اظطراری][همیشه فعال]
2,850
25 / 1000000 جزییات
6883
بازدید + ایمرشین ایرانی واقعی پست اینستا مکس 5 میلیون استارت سریع
3,510
100 / 5000000 جزییات
7283
بازدید اینستاگرام >> {حداکثر: 100 کا} | {50 / 100 کا در روز}
3,510
50 / 100000 جزییات
6626
ویو + ایمپرشن پایدار پست کاملا ایرانی و واقعی  استارت و سرعت سریع - مکس 5 میلیون
3,510
100 / 5000000 جزییات
6484
ویو پست+ایمپرشن کره ای واقعی- استارت فوری- پایدار بدون ریزش
3,510
100 / 5000000 جزییات
7125
بازدید پست اینستاگرام + پروفایل ویزیت >> {حداکثر 1 کا} | {مناسب تمام مدل پست ها} |
4,290
50 / 5000000 جزییات
7126
بازدید پست اینستاگرام + ایمپرشن + پروفایل ویزیت >> {حداکثر 1 میلیون} | {در ساعت / 50 کا -100 کا} |
4,680
100 / 100000000 جزییات
7129
بازدید پست اینستاگرام + ریچ + ایمپرشن >> {مناسب تمام مدل پست ها} | {آنی} | {خیلی سریع} |
10,530
100 / 5000000 جزییات
7128
بازدید پست اینستاگرام + پروفایل ویزیت + ایمپرشن + ریچ >> {مناسب تمام مدل پست ها} | {آنی} | {خیلی سریع} |
14,820
100 / 5000000 جزییات

آمار اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7745
سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [ارزان] 🔖
75
100 / 3000 جزییات
7615
💾 سیو [پرسرعت][همیشه فعال]
375
1000 / 5000 جزییات
7190
سیو اینستاگرام >> {حداکثر: 20 کا} | {سریع}
390
10 / 100000 جزییات
6889
سیو واقعی پست اینستا مکس 150 کا استارت سریع
390
50 / 1000 جزییات
6885
سیو پست عکس و فیلم سرعت بالا و استارت سریع
390
5 / 1000 جزییات
6886
Instagram - Photo/Video Save ~ Max 100k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
780
50 / 10000 جزییات
6890
Instagram - Photo/Video Save ~ Max 25k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
780
5 / 1000000 جزییات
7218
پروفایل ویزیت اینستاگرام >> {حداکثر 500 کا } | {لینک پست وارد شود} |
1,560
100 / 500000 جزییات
6892
Instagram - Impressions + Reach ~ Max 500k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ INSTANT
1,950
100 / 500000 جزییات
7216
ایمپرشن اینستاگرام >> {حداکثر 500 کا } | {سریع} |
1,950
100 / 5000000 جزییات
7614
✅ ایمپرشن پست [اظطراری][تنها سرویس فعال]
2,550
500 / 1000000 جزییات
6888
سیو پست سرعت بالا استارت سریع
2,730
100 / 15000 جزییات
6891
Instagram - Impressions ~ Max 500k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ INSTANT
3,120
100 / 5000000 جزییات
7219
ریچ + ایمپرشن اینستاگرام >> {حداکثر 5 میلیون } | {500 کا در روز } |
3,120
100 / 500000 جزییات
7220
ریچ + ایمپرشن اینستاگرام >> {حداکثر 20 کا } | {سریع} |
4,680
50 / 20000 جزییات
7223
پروفایل ویزیت اینستاگرام >> {حداکثر 5 میلیون } | {سریع} |
6,630
100 / 5000000 جزییات
7222
پروفایل ویزیت اینستاگرام >> {حداکثر 10 کا } | {سریع} |
7,020
10 / 10000 جزییات
7224
شیر اینستاگرام >> {5 میلیون } | {با کیفیت} |
7,800
100 / 5000000 جزییات
6893
Instagram - Impressions + Profile Visit + Reach ~ Max 5m ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
8,970
100 / 5000000 جزییات
7225
ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت اینستاگرام >> {حداکثر 5 میلیون } | {سریع} |
9,360
100 / 5000000 جزییات
6887
ایمپرشن و پروفایل ویزیت فعال بدون ریزش سرعت بالا استارت سریع
10,920
100 / 1000000 جزییات
7226
بازدید هایلایت اینستاگرام >> {1000/1000} | {فقط اخرین هایلایت} |
73,320
1000 / 1000 جزییات

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7334
- بازدید استوری فورت[ ارزانترین ]
263
50 / 7500 جزییات
7191
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر 1 کا } | { تمام استوری ها } | {0-30 دقیقه} |
390
100 / 5000 جزییات
7286
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر 5 کا } | { تمام استوری ها } |
390
5 / 30000 جزییات
7287
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 20 کا} | {10 کا در روز}
390
10 / 20000 جزییات
7288
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 20 کا} | {همه استوری ها} | {20 کا در روز} | {پیشنهادی}
390
10 / 1000000 جزییات
7285
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 5 کا} | {5 کا در روز}
390
10 / 50000 جزییات
7199
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 5 کا} | {همه استوری ها}
390
10 / 500000 جزییات
7202
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 50 کا} | {همه استوری ها}
390
10 / 50000 جزییات
7746
بازدید استوری [استارت آنی] [همه استوری ها] 👁
825
100 / 80000 جزییات
7192
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر 1 کا } | { تمام استوری ها } | {0-30 دقیقه} |
1,170
500 / 1000 جزییات
7201
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 30 کا} | {همه استوری ها}
1,170
10 / 30000 جزییات
7200
بازدید استوری اینستاگرام >> {همه استوری ها} | {10- 20 کا}
1,170
10 / 20000 جزییات
6427
ویو برای اخرین استوری اینستا 50کا مکس
1,950
100 / 200000 جزییات
7613
1️⃣ ویو استوری [برای همه استوری ها][همیشه فعال]
3,600
250 / 25000 جزییات
6543
بازدید واقعی برای تمامی استوری ها استارت و سرعت سریع
4,290
10 / 200000 جزییات
7377
بازدید استوری کیفیت عالی بازدید همزمان برای تمام استوری ها بدون ریزش سرعت بالا استارت آنی و فوری +پیشنهادی
4,500
10 / 15000 جزییات
6544
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 ~ Max 5k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
5,460
100 / 20000 جزییات
6426
ویو برای تمام استوری ها تا 400 کا -شروع سریع- کاملا واقعی
6,630
100 / 50000 جزییات
7206
بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن
6,630
100 / 200000 جزییات
7208
بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن+ تعامل >> {حداکثر: 50 کا}
6,630
10 / 50000 جزییات
6500
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ Last Story ~ Max 30k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ INSTANT
7,410
20 / 30000 جزییات
7210
بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن+ تعامل >> {حداکثر: 50 کا}
8,190
10 / 50000 جزییات
7209
بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن >> {همه استوری ها}
8,970
100 / 10000 جزییات
7211
بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن+ ریچ >> {10/ 50 کا}
13,260
10 / 50000 جزییات
6546
ویو اخرین استوری+ ایمپرشن+پروفایل ویزیت+دیسپلی(مکس 50 کا)(استارت سریع)
14,820
100 / 400000 جزییات
6545
ویو استوری برای تمام استوری ها+ایمپرشن- مکس 50 کا(کاملا واقعی) استارت سریع
14,820
100 / 5000 جزییات
6739
Instagram Story Views + Story Profile Visits + Story Impressions + Story Interactions [Max: 100K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: INSTANT]
14,850
100 / 100000 جزییات
7291
بازدید استوری اینستاگرام + ایمپرشن+بازدید پروفایل+ نمایش >> {آخرین استوری} | {حداکثر 50کا} | {استارت آنی}
18,330
100 / 400000 جزییات
7214
بازدید استوری اینستاگرام + ایمپرشن >> {همه استوری ها} | {100 / 100 میلیون}
21,840
100 / 10000000 جزییات
7293
بازدید استوری اینستاگرام + رای نظرسنجی استوری>> {گزینه دوم} | {حداکثر 50 کا}
52,650
100 / 50000 جزییات

کامنت اینستاگرام ☻

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7371
مجموعه کامنت [تبریک تولد] 💬
19,500
5 / 86 جزییات
7167
کامنت ایرانی 📝تعرفه و تمجید از محصول
19,500
10 / 10000 جزییات
7166
کامنت ایرانی 📝دنوم
19,500
10 / 10000 جزییات
7169
کامنت ایرانی📝احوال پرسی
19,500
10 / 10000 جزییات
7170
کامنت ایرانی📝تبریک تولد
19,500
10 / 10000 جزییات
7168
کامنت ایرانی📝تعرفه و تمجید معمولی
19,500
10 / 10000 جزییات
6515
مجموعه کامنت تبریک تولد
19,950
5 / 86 جزییات
6513
مجموعه کامنت تبریک عمومی
19,950
5 / 80 جزییات
6516
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
19,950
5 / 130 جزییات
6600
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
19,950
5 / 170 جزییات
6512
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
19,950
5 / 149 جزییات
6514
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
19,950
5 / 82 جزییات
6519
کامنت سفارشی ایرانی با متن دلخواه سرعت بالا استارت فوری
20,000
10 / 5000 جزییات
7373
کامنت رندوم ایرانی [متن های فارسی] 💬
22,500
10 / 100000 جزییات
7376
کامنت دلخواه اینستاگرام - POST / IGTV / REEL هر کامنت در یک سطر نوشته شود - استارت آنی و خودکار - فوق سریع
27,000
1 / 100000 جزییات
6518
کامنت پیشفرض ایرانی(اکانت ایرانی) برای پست معمولی و آی جی تی وی (شروع فوری)
27,000
1 / 200000 جزییات
7171
کامنت ایرانی📝کامنت استیکر
35,100
10 / 10000 جزییات
7370
کامنت ایرانی [متن دلخواه] 💬
36,000
10 / 2500 جزییات
7752
کامنت 100% ایرانی [متن دلخواه] 💬
163,500
10 / 1200 جزییات
7382
کامنت دلخواه ۱۰۰ درصد ایرانی ۱۰۰ درصد واقعی استارت فوری تضمینی
600,000
1 / 100 جزییات

لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6627
Instagram - Live Video Likes ~ Max 10k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
14,040
200 / 10000 جزییات
7402
Instagram - Live Video Views ~ Max 5k ~ INSTANT
386,100
20 / 5000 جزییات
6884
بازدید لایو+لایک لایو+کامنت لایو همزمان استارت فوری کمتر از 2 دقیقه
402,090
20 / 40000 جزییات
7404
Instagram - Live Video Comment ~ Max 2k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
421,200
50 / 2000 جزییات
7403
Instagram - Live Video Views + Likes ~ Max 20k ~ Speed 5k/Per Min ~ INSTANT
760,500
20 / 20000 جزییات

آیجی تیوی (IGTV) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6276
بازدید ایرانی واقعی پست IGTV اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
1,200
100 / 1000000 جزییات
6691
Instagram - IGTV Views + Impression ~ Max 1m ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Speed 100k/days ~ INSTANT
3,510
100 / 5000000 جزییات

یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7078
YouTube - Views ~ 1k-10k/days ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
21,450
1000 / 2000000 جزییات
7080
YouTube - Views ~ 10k/days ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
28,080
1000 / 100000000 جزییات
7075
YouTube - Short Video Views ~ 10k-20k/days ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 - INSTANT
41,730
100 / 10000000 جزییات
7077
YouTube - Short Video Views ~ 10k/days ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 - INSTANT
41,730
100 / 1500000 جزییات
7083
YouTube - Views ~ 100k-150k/days ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 - INSTANT
58,500
100 / 880000 جزییات
7074
YouTube - Views ~ Engagement Views + Likes + Comments ~ 5-10k/Days ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 - INSTANT
73,320
1000 / 10000000 جزییات
7084
YouTube - Views ~ [ 𝐑𝐀𝐕-𝐆𝐒™ - Real Active Views ] ~ Speed 500-2000/days ~ INSTANT
175,500
500 / 100000000 جزییات

سین (بازدید) تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7073
Telegram - Post Views [ Last 1 post ] ~ Max 1M ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 100k/days ~ Start 0-3 Hrs
390
2000 / 5000000 جزییات
7071
Telegram views - 1 POST ~ CHEAP Service
390
100 / 100000000 جزییات
7072
Telegram views - 1 POST ~ CHEAP Service ~ Slow Delivery
390
100 / 100000000 جزییات
7229
بازدید پست تلگرام >> {آخرین پست کانال} |
390
200 / 300000 جزییات
7228
بازدید پست تلگرام >> {آخرین پست کانال} | {ارزان} |
390
100 / 200000 جزییات
7724
پست آخر کانال[یا هر پستی] 👁‍🗨
528
200 / 50000 جزییات
7230
بازدید پست تلگرام >> {آخرین پست کانال} | {خیلی سریع} |
780
100 / 500000 جزییات
7231
بازدید پست تلگرام >> {5 پست آخر کانال} |
3,510
100 / 300000 جزییات
7232
بازدید پست تلگرام >> {10 پست آخر کانال} |
5,070
10 / 500000 جزییات
7233
بازدید پست تلگرام >> {20 پست آخر کانال} |
7,410
100 / 10000000 جزییات
7727
بازدید 9️⃣ پست کانال 👁‍🗨🇲🇱(خصوصی)
10,125
100 / 300000 جزییات
7234
بازدید پست تلگرام >> {30 پست آخر کانال} |
10,920
100 / 500000 جزییات
7236
بازدید پست تلگرام >> {40 پست آخر کانال} |
14,820
100 / 500000 جزییات
7237
بازدید پست تلگرام >> {100 پست آخر کانال} |
20,670
100 / 100000 جزییات
7726
بازدید 20 پست کانال 👁‍🗨🇲🇱(خصوصی)
22,500
100 / 300000 جزییات