خدمات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6631
فالور ایران و.. همراه 30 الی 80 درصد هدیه کم ریزش سرعت بالا ( استارت با تاخیر کم)تخفیف کوتاه مدت
6900
500 / 60000
6632
فالور ایران و.. سرعت خوب دارای 30 درصد هدیه(استارت آنی) جدید
8000
100 / 50000
6640
فالور ایران و.. کیفیت بالا پروفایلدار سرعت بالا(60 درصد هدیه)(استارت فوری)
8500
100 / 20000
6530
فالوور ایران و.. پروفایدار کیفیت خوب سرعت خوب ریزش کم(10 درصد هدیه)(استارت فوری)
10000
100 / 15000
6448
فالور ایران و.. کیفیت هیولا سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)ریزش بسیار کم
11500
50 / 25000
6601
 فالور ایران و.. پروفایل دار سرعت بالا(70 درصد هدیه)(استارت فوری)
12000
100 / 300000
6604
فالور ایران و.. کیفیت مناسب سرعت هیولا(40کا در روز) (شروع فوری)(30 الی 60 درصد هدیه)-ظرفیت بالا
12500
200 / 650000
6605
فالور ایران جدید ظرفیت بالا کیفیت عالی (همراه 60 درصد فالور اضافه)(استارت فوری)
13000
100 / 200000
6509
فالور ایران فوق سرعتی ویژه(80 درصد هدیه)(شروع فوری) پیشنهادی
13500
100 / 100000
6628
فالور ایران کیفیت خوب سرعت بالا ظرفیت عالی (استارت فوری)جدید
13800
10 / 500000
6603
فالور ایران فوق سرعتی ویژه جدید ظرفیت بالا (شروع فوری)
13900
10 / 500000
6528
فالور ایران کیفیت خوب سرعت 50 کا در روز(شروع انی)(35 درصد هدیه)
14000
250 / 900000
6522
فالور ایرانی نقره فوق سرعتی(استارت فوری) 40 درصد هدیه
14500
100 / 30000
6425
فالوور ایران کیفیت خوب فوق سرعتی کم ریزش -(25 درصد هدیه) استارت فوری
15300
200 / 500000
6521
فالور ایران طلایی سرعت عالی همراه هدیه (استارت فوری) پیشنهادی جدید
15500
200 / 60000
6452
فالورمیکس ایرانی 90درصد پروفایلدار خیلی کم ریزش سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)
15800
50 / 45000
6524
فالور ایران یاقوت سرعت محشر کم ریزش همراه هدیه استارت فوری -عالیه
16000
100 / 650000
6490
فالوور ایرانی کیفیت عالی سرعت فوق العاده ظرفیت بالا (استارت فوری)پیشنهادی
16500
10 / 500000
6386
فالور ایرانی کیفیت خوب و سرعت هیولا (150 کا در روز) (15 درصد هدیه) استارت آنی (ریزش کم)
17000
200 / 200000
6456
فالور ایرانی کیفیت بالا کم ریزش سرعت عالی( شروع فوری) پیشنهادی ظرفیت بالا
17500
10 / 500000
6419
فالور ایرانی فوق سرعتی مناسب تعداد بالا ریزش کم (20 درصد هدیه)(شروع فوری)
18000
200 / 50000
6523
فالور ایران الماس سرعتی ظرفیت عالی همراه 70 درصد هدیه استارت فوری -پیشنهادی
18500
150 / 1000000
6316
فالور میکس ایران وخارج کیفیت خوب سرعت هیولا(10 درصد هدیه) (شروع فوری)
19000
250 / 1000000
6273
فالوئر ایرانی کیفیت عالی ظرفیت بالا سرعت بالا- استارت فوری (پیشنهادی)
20000
10 / 500000
6321
فالوور ایرانی کیفیت ویژه ریزش کم سرعت بالا استارت فوری (پیشنهاد ویژه)
21000
10 / 500000
6491
فالور فول ایرانی کاملا پروفایل ایرانی فوق سرعتی-کم ریزش -استارت فوری(کیفیت در حد بمب اتم)
23000
100 / 100000
6180
فالوور واقعی ایرانی 100 درصد پروفایلدار ایرانی(شروع فوری)(خیلی پیشنهادی)
28000
50 / 90000
6507
فالور فول ایرانی 100 درصد پروفایل دار سرعت بالا(استارت فوری)-بهترین کیفیت
29000
50 / 200000
6451
فالورفول ایرانی کامل پروفایدار شبیه واقعی 100 درصد کیفیت بالا(شروع فوری)(پیشنهادی)
30000
100 / 25000
6485
فالوور کامل ایرانی و ۱۰۰ درصد پروفایلدار کیفیت ویژه(شروع فوری)(بسیار پیشنهادی)
32000
60 / 15000
6327
فالور کاملا ایرانی کیفیت بسیار عالی پروفایلدار استارت آنی(با کیفیت ترین فالور ایران)تخفیف عیدانه
34000
50 / 40000
6488
فالوور کامل ایرانی اسم و پروفایل دار عالی کم ریزش (استارت فوری)  پیشنهادی
37000
50 / 30000
6458
فالور ایرانی پروفایل دار 95 درصد  واقعی (شروع فوری)_تخفیف عیدی(تست شده عالی)
41000
100 / 25000

فالور خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6622
Instagram - Followers ~ 𝐁𝗢𝗧 ~ Max 10k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs ~ 1k/Day
10000
10 / 10000
6540
فالور بین المللی فیک استارت سریع- سرعت خوب و بالا
13800
50 / 10000
6621
Instagram - Followers ~ 𝐁𝗢𝗧 ~ Max 15k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs ~ 5k/Day
16500
10 / 15000
6559
Instagram - Followers ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 Mixed ~ Max 100k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1hrs ~ 50k/days
17500
10 / 100000
6556
فالور بین المللی پایدار-استارت و سرعت سریع- جبران ریزش تا 30 روز
36400
10 / 500000
6549
فالور کشور هند-استارت سریع- واقعی کیفیت بالا - جبران ریزش تا 30 روز
60600
500 / 47500
6557
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-جبران ریزش تا 450 روز
63700
10 / 1000000
6558
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-مکس 300 کا-جبران ریزش تا 450 روز
296400
100 / 300000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6423
لایک بین المللی ویژه استارت سریع پر سرعت
1900
10 / 50000
6624
لایک بین المللی اینستا 10 کا در روز استارت سریع مکس 15 کا
2900
10 / 15000
6633
لایک ایران میکس کیفیت مناسب دارای 30 درصد هدیه(استارت آنی)جدید
4000
100 / 20000
6450
لایک ایرانی پروفایلدار سرعت متوسط (10 درصد هدیه)(استارت آنی)
4000
50 / 15000
6637
لایک ایران و..کیفیت عالی (انواع پست)سرعت بالا همراه 55 درصد هدیه (استارت فوری)
4500
100 / 10000
6541
لایک بین المللی واقعی برای پست اینستا
4500
10 / 10000
6417
لایک ایرانی کیفیت بالا بدون ریزش سرعت خوب(استارت آنی)دارای هدیه
5500
50 / 10000
6422
لایک واقعی بین المللی برای پست اینستاگام شروع سریع
5700
50 / 10000
6487
لایک ایرانی سرعت هیولا کیفیت خوب بدون ریزش(45 درصد هدیه) استارت فوری
5900
100 / 500000
6510
لایک ایران اینستاگرام سرعت بالا ویژه (80 درصد هدیه)(شروع فوری) تخفیف مدت کوتاه
6000
100 / 10000
6387
لایک ایرانی پست اینستا میکس سرعت نووور استارت آنی 30 الی 80 درصد هدیه
6200
250 / 650000
6526
لایک ایرانی بدون ریزش پست معمولی و igtv همراه 50 درصد هدیه (استارت فوری)
6500
100 / 10000
6499
لایک واقعی بین المللی پرسرعت و استارت سریع
6900
20 / 8000
6421
لایک ایرانی کیفیت بالا سرعت خیلی اهسته(15 درصد هدیه) ( استارت آنی)
7300
100 / 15000
6430
لایک پست ايراني بدون ریزش - سرعت 50 کا در روز-50 درصد هدیه - استارت آني
7500
100 / 300000
6550
لایک کشور هند- واقعی- سرعت بالا- استارت سریع
8100
100 / 5000
6454
لایک میکس ایرانی  سرعت بالا (15 درصد هدیه)(استارت آنی) عالیه
9400
500 / 1000000
6418
لایک پست اینستا ایرانی واقعی کیفیت بالا بدون ریزش (استارت آنی)
9500
50 / 22000
6436
لایک ایرانی پست بدون ریزش جدید شروع آنی سرعت عالی
10000
200 / 500000
6486
لایک ایرانی واقعی کاملا پروفایلدار بدون ریزش فوق سرعتی(استارت آنی)(پیشنهادی)
10500
50 / 25000
6433
لایک واقعی کاملا ایرانی و پروفایل دار بدون ریزش استارت آنی
11000
50 / 30000
6449
لایک میکس ایرانی و بین المللی 99درصد پروفایلدار سرعت متوسط(10 درصد هدیه) (شروع فوری)
11200
100 / 20000
6328
لایک واقعی کاملا ایرانی کیفیت ویژه سرعت عالی استارت آنی(خیلی پیشنهادی)
11500
100 / 12000
6459
لایک ایرانی واقعی بدون ریزش کاملا پروفایل دار(شروع فوری) پیشنهادی
12000
50 / 30000
6078
لایک ایرانی پست معمولی و ای جی تی وی - کیفیت بالا (سرعت عالی) - بدون ریزش پیشنهادی
12000
10 / 50000
6489
لایک ایرانی 100 درصدی پروفایلدار سرعت عالی بدون ریزش( استارت فوری پیشنهادی)
13500
50 / 20000
6274
لایک ایرانی واقعی اینستاگرام کیفیت عالی ظرفیت بالا - شروع فوری (پیشنهادی)
13500
10 / 50000
6391
⭐️لایک اینستاگرام سرعت بالا 
13500
100 / 40000
6437
لایک واقعی ایرانی پروفایل دار بدون ریزش شروع فوری(پیشنهادی)
14000
50 / 30000

ویو (بازدید) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6374
ویو پست فوق ارزان و استارت سریع
380
100 / 99000000
6375
بازدید پست اینستاگرام سریع
400
1000 / 10000000
6560
ویو پست واقعی +ایمپرشن  سرعت عالی استارت فوری پایدار
450
1000 / 5000000
6373
پکیج ویو پست اینستاگرام فوق ارزان
580
100 / 10000000
6626
ویو + ایمپرشن پایدار پست کاملا ایرانی و واقعی  استارت و سرعت سریع - مکس 5 میلیون
650
1000 / 1000000000
6484
ویو پست+ایمپرشن کره ای واقعی- استارت فوری- پایدار بدون ریزش
700
1000 / 1000000000
6368
بازدید واقعی پست کیفیت هیولا سرعت عالی شروع سریع
900
100 / 10000000
6525
بازدید ایرانی واقعی برای پست آی جی تی وی استارت انی بسیار پر سرعت
1100
250 / 1000000
6275
بازدید ایرانی واقعی پست اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
1100
250 / 1000000

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6543
بازدید واقعی برای تمامی استوری ها استارت و سرعت سریع
1900
100 / 20000
6427
ویو برای اخرین استوری اینستا ظرفیت بالا
3900
100 / 350000
6426
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع
4800
100 / 400000
6428
بازدید استوری +بازدید پروفایل اینستا استارت سریع
6000
10 / 7500
6500
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ Last Story ~ Max 30k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ INSTANT
6700
20 / 30000
6544
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 ~ Max 5k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
7000
10 / 5000
6545
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views + Impression ~ 𝐀𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲~ Max 50k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
12000
100 / 400000
6546
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views + Impression + Profile Visit + Displays ~ 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 ~ Max 50k ~ INSTANT
14000
10 / 50000

کامنت اینستاگرام ☻

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6515
مجموعه کامنت تبریک تولد
19950
5 / 40
6513
مجموعه کامنت تبریک عمومی
19950
5 / 40
6516
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
19950
5 / 40
6600
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
19950
5 / 40
6512
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
19950
5 / 40
6514
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
19950
5 / 40
6519
کامنت سفارشی ایرانی با متن دلخواه سرعت بالا استارت فوری
20000
5 / 1000
6618
کامنت رندم تصادفی فارسی استارت فوری سرعت بالا
23000
50 / 50000
6619
کامنت دلخواه با متن دلخواه سرعت هیولا استارت فوری
30000
5 / 50000
6518
کامنت پیشفرض ایرانی برای پست معمولی و آی جی تی وی (شروع فوری)
53000
1 / 200000

لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6627
Instagram - Live Video Likes ~ Max 10k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
13800
200 / 10000
6446
بازدید لایو -بازدید تمام لایو ها در مدت 1 ساعت
270000
10 / 2000

تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6407
🔥بازدید تک پست فوری تلگرام
150
300 / 15000
6408
بازدید 5 پست تلگرام
900
500 / 15000
6409
بازدید 10 پست تلگرام
1500
500 / 15000
6410
بازدید 20 پست تلگرام
3000
500 / 15000
6643
ممبر ارزان قیمت 🚀 3500 هزار تومنی [ ویــــژه ]
5600
1000 / 10000
6411
بازدید 50 پست تلگرام
6750
500 / 15000
6644
ممبر اجبار هیدن برای کانال های زیر 100 کا
7840
1000 / 40000
6647
ممبر فیک کانال های زیر 100 کا
8000
500 / 30000
6648
ممبر اجباری هدین برای کانال های بین 100 الی 200 کا
8800
500 / 30000
6412
بازدید 100 پست تلگرام
9750
300 / 15000
6399
ممبر فیک ارزان
9750
1000 / 30000
6404
💧⭐️🔥⚡️ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا
9750
1000 / 100000
6650
ممبر اجباری [ هیدن ] ریزش کم (پنل 1)
11040
1000 / 50000
6405
💧⭐️🔥ممبر فعال گروه تلگرام چت کن
11250
1000 / 100000
6400
ممبر اد اجباری کانال (هیدن) 
12000
1000 / 50000
6652
ممبر فیک برای کانال های زیر 300 کا
12000
1000 / 50000
6406
ممبر فیک گروه ( عمومی)
12000
500 / 30000
6653
ممبر اجباری [ هیدن ] ریزش کم (پنل 2)
12640
500 / 50000
6401
ممبر اد اجباری خالص ویو دار     
13500
1000 / 100000
6398
ممبر اد اجباری ساده کانال (سرویس اختصاصی)
13500
1000 / 50000
6415
✅افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی] 
13500
1000 / 50000
6655
ممبر اجباری [ عادی ] ویودار کانال تلگرام
14400
1000 / 50000
6656
ممبر بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ]
14400
1000 / 50000
6654
ممبر قفلی کانال تلگرامی 🔐 [ ریزش صفر ]
14400
500 / 150000
6414
✅افزودن اجباری ممبر  گروه تلگرام پنلی (هیدن)
15000
1000 / 100000
6660
ممبر اجباری کانال [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀
19200
1000 / 100000
6661
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ کانال تلگرام
19200
1000 / 50000
6659
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا بزرگ زیر 1 میلیون ]
19200
1000 / 50000
6658
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالای خارجی🇹🇩 ]
19200
500 / 50000
6642
ممبر واقعی اجباری هیدن برای کانال های عمومی تلگرام- استارت آنی-سرعت عالی ریزش کم
19500
500 / 600000
6662
ممبر نیترو کانال 👀 [ بازدید بالا ]
24000
1000 / 50000
6663
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالای خارجی+300k🇹🇩 ]
28800
500 / 50000
6664
ممبر اجباری [ فوق کیفیت ] 🎖برای کانال تلگرام
32000
1000 / 50000
6667
ممبر اختیاری کانال [ پاپ آپ مختلط ]
128000
1000 / 10000
6669
ممبر اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ] کانال
176000
1000 / 10000

آیجی تیوی (IGTV) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6447
بازدید واقعی پست ای جی تی وی سرعت نور استارت آنی_(دارای درصدی هدیه)
900
100 / 10000000
6276
بازدید ایرانی واقعی پست IGTV اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
1100
250 / 1000000

وبسایت - ترافیک و بازدید کننده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6027
بازدید کننده مستقیم از وبسایت
7950
500 / 1000000
6049
بازدید کننده از طریق ویکی‌پدیا
11400
500 / 1000000
6029
بازدید کننده از طریق اینستاگرام
13650
500 / 1000000
6046
بازدید کننده از طریق توییتر
13650
500 / 1000000
6048
بازدید کننده از طریق توییچ
13650
500 / 1000000
6045
بازدید کننده از طریق فیسبوک
13650
500 / 1000000
6047
بازدید کننده از طریق لینکدین
13650
500 / 1000000
6050
بازدید کننده از طریق پینترست
13650
500 / 1000000
6028
بازدید کننده از طریق گوگل
13650
500 / 1000000
6044
بازدید کننده از طریق یوتیوب
13650
500 / 1000000