خدمات

فالور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6632
فالور ایران و..  کیفیت بالاسرعت خوب دارای 30 درصد هدیه(استارت آنی)
9,000
100 / 3000 جزییات
6678
فالور میکس ایران پروفایلدار سرور اختصاصی(200 کا در روز)(15 درصد هدیه)( استارت فوری)
10,000
10000 / 5000000 جزییات
6683
فالور مخلوط کیفیت الماس [سرعت بالا][استارت آنی][تا 70 درصد هدیه]
11,250
200 / 1000000 جزییات
6604
فالور ایران و.. کیفیت مناسب سرعت هیولا(50 الی 150 کا در روز) (شروع فوری)(10 الی 30 درصد هدیه)-ظرفیت بالا
12,000
200 / 500000 جزییات
6530
فالوور ایران و.. پروفایدار کیفیت خوب سرعت خوب ریزش کم(10 درصد هدیه)(استارت فوری)
12,000
100 / 15000 جزییات
6601
 فالور ایران و.. پروفایل دار سرعت بالا(70 درصد هدیه)(استارت فوری)
12,500
100 / 1000000 جزییات
6605
فالور ایران جدید ظرفیت بالا کیفیت عالی (همراه 60 درصد فالور اضافه)(استارت فوری)
13,000
100 / 500000 جزییات
6448
فالور ایران و.. کیفیت هیولا سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)ریزش بسیار بسیار کم
13,000
50 / 20000 جزییات
6509
فالور ایران فوق سرعتی ویژه(80 درصد هدیه)(شروع فوری) پیشنهادی
13,500
100 / 60000 جزییات
6528
فالور ایران کیفیت خوب سرعت 50 کا در روز(شروع انی)(35 درصد هدیه)
14,000
250 / 900000 جزییات
6522
فالور ایرانی نقره فوق سرعتی(استارت فوری) 40 درصد هدیه
14,500
100 / 30000 جزییات
6425
فالوور ایران کیفیت خوب (100 الی 200 کا در روز) کم ریزش -(15درصد هدیه) استارت فوری
15,000
500 / 2000000 جزییات
6521
فالور ایران طلایی سرعت عالی همراه هدیه (استارت فوری) پیشنهادی جدید
15,500
100 / 50000 جزییات
6452
فالورمیکس ایرانی 90درصد پروفایلدار خیلی کم ریزش سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)
15,800
50 / 45000 جزییات
6524
فالور ایران یاقوت سرعت محشر کم ریزش همراه هدیه استارت فوری -عالیه
16,000
100 / 50000 جزییات
6386
فالور ایرانی کیفیت خوب و سرعت هیولا (150 کا در روز) (15 درصد هدیه) استارت آنی (ریزش کم)
17,000
200 / 3500000 جزییات
6628
فالور ایران کیفیت خوب سرعت بالا ظرفیت عالی (استارت فوری)جدید
18,000
100 / 500000 جزییات
6523
فالور ایران الماس سرعتی ظرفیت عالی همراه 70 درصد هدیه استارت فوری -پیشنهادی
18,500
150 / 1000000 جزییات
6682
فالور کاملا ایرانی کیفیت عالی فول پروفایلدار 10 درصد هدیه استارت با تاخییر کم
18,750
100 / 10000 جزییات
6603
فالور ایران فوق سرعتی ویژه جدید ظرفیت بالا (شروع فوری)
19,000
10 / 500000 جزییات
6316
فالور میکس ایران وخارج کیفیت خوب سرعت هیولا(10 درصد هدیه) (شروع فوری)
19,000
250 / 1000000 جزییات
6674
فالوور ایران کاملا ایرانی فول کیفیت همراه هدیه استارت فوری_ پیشنهادی
20,000
100 / 21000 جزییات
6273
فالوئر ایرانی کیفیت عالی ظرفیت بالا سرعت بالا- استارت فوری (پیشنهادی)
20,000
10 / 500000 جزییات
6679
فست فالور هدیه کم ظرفیت بالا سرعت بالا (استارت فوری
20,000
1000 / 1000000 جزییات
6490
فالور ایران ظرفیت بالا سرعت فوق سرعتی (10 الی 100 کا در روز)(استارت فوری)
21,000
500 / 500000 جزییات
6321
فالوور ایرانی کیفیت ویژه ریزش کم سرعت بالا استارت فوری (پیشنهاد ویژه)
21,000
10 / 500000 جزییات
6419
فالور ایرانی فوق سرعتی مناسب تعداد بالا ریزش کم (20 درصد هدیه)(شروع فوری)
22,000
200 / 50000 جزییات
6488
فالوور کامل ایرانی اسم و پروفایل دار عالی کم ریزش (استارت فوری) 40درصد واقعی
22,000
50 / 30000 جزییات
6456
فالور ایرانی کیفیت بالا کم ریزش سرعت عالی( شروع فوری) پیشنهادی ظرفیت بالا
22,500
10 / 500000 جزییات
6485
فالوور کامل ایرانی و ۱۰۰ درصد پروفایلدار کیفیت ویژه(شروع فوری)(بسیار پیشنهادی)
28,000
60 / 15000 جزییات
6491
فالور فول ایرانی کاملا پروفایل ایرانی فوق سرعتی-کم ریزش -استارت فوری(کیفیت در حد بمب اتم)
34,000
100 / 100000 جزییات
6458
فالور ایرانی پروفایل دار 95 درصد  واقعی (شروع فوری)_تخفیف عیدی(تست شده عالی)
41,000
100 / 25000 جزییات
6327
فالور کاملا ایرانی کیفیت بسیار عالی پروفایلدار استارت آنی(با کیفیت ترین فالور ایران)تخفیف عیدانه
52,000
50 / 40000 جزییات
6507
فالور فول ایرانی 100 درصد پروفایل دار سرعت بالا(استارت فوری)-بهترین کیفیت
53,000
50 / 200000 جزییات
6451
فالورفول ایرانی کامل پروفایدار شبیه واقعی 100 درصد کیفیت بالا(شروع فوری)(پیشنهادی)
54,000
100 / 25000 جزییات
6180
فالوور واقعی ایرانی 100 درصد پروفایلدار ایرانی(شروع فوری)(خیلی پیشنهادی)
60,000
50 / 90000 جزییات

فالور خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6622
Instagram - Followers ~ 𝐁𝗢𝗧 ~ Max 10k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs ~ 1k/Day
11,880
10 / 10000 جزییات
6540
فالور بین المللی فیک استارت سریع- سرعت خوب و بالا
15,840
50 / 10000 جزییات
6621
Instagram - Followers ~ 𝐁𝗢𝗧 ~ Max 15k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs ~ 5k/Day
19,140
10 / 15000 جزییات
6559
Instagram - Followers ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 Mixed ~ Max 100k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1hrs ~ 50k/days
19,800
10 / 100000 جزییات
6556
فالور بین المللی پایدار-استارت و سرعت سریع- جبران ریزش تا 30 روز
42,900
10 / 500000 جزییات
6549
فالور کشور هند-استارت سریع- واقعی کیفیت بالا - جبران ریزش تا 30 روز
71,280
50 / 100000 جزییات
6557
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-جبران ریزش تا 450 روز
74,250
10 / 1000000 جزییات
6558
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-مکس 300 کا-جبران ریزش تا 450 روز
346,500
100 / 300000 جزییات

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6423
لایک بین المللی بدون پشتیبانی-توضیحات مطالعه شود
2,310
10 / 50000 جزییات
6624
لایک بین المللی اینستا (توضیحات را بخوانید) 
3,300
10 / 15000 جزییات
6633
لایک ایران میکس کیفیت مناسب دارای 30 درصد هدیه(استارت آنی)جدید
4,800
10 / 2000 جزییات
6450
لایک ایرانی پروفایلدار سرعت متوسط (10 درصد هدیه)(استارت آنی)
5,000
50 / 15000 جزییات
6417
لایک ایرانی کیفیت بالا بدون ریزش سرعت خوب(استارت آنی)دارای هدیه
5,500
50 / 10000 جزییات
6487
لایک ایرانی سرعت هیولا کیفیت خوب بدون ریزش(45 درصد هدیه) استارت فوری
5,900
100 / 500000 جزییات
6510
لایک ایران اینستاگرام سرعت بالا ویژه (80 درصد هدیه)(شروع فوری) تخفیف مدت کوتاه
6,000
100 / 10000 جزییات
6387
لایک ایرانی پست اینستا میکس سرعت نووور استارت آنی 30 الی 80 درصد هدیه
6,200
250 / 650000 جزییات
6526
لایک ایرانی بدون ریزش پست معمولی و igtv همراه 50 درصد هدیه (استارت فوری)
6,500
100 / 10000 جزییات
6541
لایک بین المللی کاملا واقعی برای پست اینستا -5 کا در روز مکس 10 کا
6,600
10 / 10000 جزییات
6421
لایک ایرانی کیفیت بالا سرعت خیلی اهسته(15 درصد هدیه) ( استارت آنی)
7,300
100 / 15000 جزییات
6430
لایک پست ايراني بدون ریزش - سرعت 50 کا در روز-50 درصد هدیه - استارت آني
7,500
100 / 300000 جزییات
6422
لایک واقعی بین المللی برای پست اینستاگام شروع سریع فول واقعی
8,250
50 / 10000 جزییات
6454
لایک میکس ایرانی  سرعت بالا (15 درصد هدیه)(استارت آنی) عالیه
9,400
500 / 1000000 جزییات
6418
لایک پست اینستا ایرانی واقعی کیفیت بالا بدون ریزش (استارت آنی)
9,500
50 / 22000 جزییات
6499
لایک واقعی بین المللی پرسرعت و استارت سریع
9,900
20 / 8000 جزییات
6436
لایک ایرانی پست بدون ریزش جدید شروع آنی سرعت عالی
10,000
200 / 500000 جزییات
6486
لایک ایرانی واقعی کاملا پروفایلدار بدون ریزش فوق سرعتی(استارت آنی)(پیشنهادی)
11,000
50 / 25000 جزییات
6449
لایک میکس ایرانی و بین المللی 99درصد پروفایلدار سرعت متوسط(10 درصد هدیه) (شروع فوری)
11,200
100 / 20000 جزییات
6550
لایک کشور هند- واقعی- سرعت بالا- استارت سریع
11,880
10 / 50000 جزییات
6078
لایک ایرانی پست معمولی و ای جی تی وی - کیفیت بالا (سرعت عالی) - بدون ریزش پیشنهادی
12,000
10 / 50000 جزییات
6274
لایک ایرانی واقعی اینستاگرام کیفیت عالی ظرفیت بالا - شروع فوری (پیشنهادی)
13,500
10 / 50000 جزییات
6433
لایک واقعی کاملا ایرانی و پروفایل دار بدون ریزش استارت آنی
16,000
50 / 30000 جزییات
6328
لایک واقعی کاملا ایرانی کیفیت ویژه سرعت عالی استارت آنی(خیلی پیشنهادی)
17,500
100 / 12000 جزییات
6459
لایک ایرانی واقعی بدون ریزش کاملا پروفایل دار(شروع فوری) پیشنهادی
18,000
50 / 30000 جزییات
6489
لایک ایرانی 100 درصدی پروفایلدار سرعت عالی بدون ریزش( استارت فوری پیشنهادی)
19,000
50 / 20000 جزییات
6437
لایک واقعی ایرانی پروفایل دار بدون ریزش شروع فوری(پیشنهادی)
22,000
50 / 30000 جزییات

✔نصب کافه بازار✔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6686
نرم افزار افزایش نصب برنامه و بازی در کافه بازار بی نهایت بدون محدودیت
1,000,000
1000 / 1000 جزییات

ویو (بازدید) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6626
ویو + ایمپرشن پایدار پست کاملا ایرانی و واقعی  استارت و سرعت سریع - مکس 5 میلیون
4,290
100 / 5000000 جزییات
6484
ویو پست+ایمپرشن کره ای واقعی- استارت فوری- پایدار بدون ریزش
4,290
100 / 5000000 جزییات
6375
بازدید پست اینستاگرام سریع(برای پست معمولی و ای جی تی وی)
8,250
100 / 250000000 جزییات
6525
بازدید ایرانی واقعی برای پست آی جی تی وی استارت انی بسیار پر سرعت
14,000
100 / 1000000 جزییات
6275
بازدید ایرانی واقعی پست اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
14,000
100 / 1000000 جزییات
6690
ویو ایرانی واقعی پست معمولی و ای جی تی وی و ریل +ایپمرشن- استارت سریع
34,320
100 / 1000000 جزییات

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6427
ویو برای اخرین استوری اینستا 50کا مکس
2,310
100 / 200000 جزییات
6426
ویو برای تمام استوری ها تا 400 کا -شروع سریع- کاملا واقعی
2,310
100 / 200000 جزییات
6543
بازدید واقعی برای تمامی استوری ها استارت و سرعت سریع
2,310
100 / 100000 جزییات
6545
ویو استوری برای تمام استوری ها+ایمپرشن- مکس 50 کا(کاملا واقعی) استارت سریع
4,290
100 / 50000 جزییات
6428
بازدید استوری +بازدید پروفایل اینستا استارت سریع
7,260
100 / 7500 جزییات
6500
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ Last Story ~ Max 30k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ INSTANT
7,920
20 / 30000 جزییات
6544
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 ~ Max 5k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
7,920
100 / 5000 جزییات
6546
ویو اخرین استوری+ ایمپرشن+پروفایل ویزیت+دیسپلی(مکس 50 کا)(استارت سریع)
16,500
10 / 50000 جزییات

کامنت اینستاگرام ☻

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6515
مجموعه کامنت تبریک تولد
19,950
5 / 40 جزییات
6513
مجموعه کامنت تبریک عمومی
19,950
5 / 40 جزییات
6516
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
19,950
5 / 40 جزییات
6600
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
19,950
5 / 40 جزییات
6512
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
19,950
5 / 40 جزییات
6514
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
19,950
5 / 40 جزییات
6519
کامنت سفارشی ایرانی با متن دلخواه سرعت بالا استارت فوری
20,000
10 / 5000 جزییات
6618
کامنت رندم تصادفی فارسی استارت فوری سرعت بالا
23,000
50 / 50000 جزییات
6619
کامنت دلخواه با متن دلخواه سرعت هیولا استارت فوری
30,000
5 / 50000 جزییات
6518
کامنت پیشفرض ایرانی برای پست معمولی و آی جی تی وی (شروع فوری)
53,000
1 / 200000 جزییات

لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6627
Instagram - Live Video Likes ~ Max 10k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
15,840
200 / 10000 جزییات
6446
بازدید لایو -بازدید تمام لایو ها در مدت 1 ساعت
396,000
10 / 2000 جزییات

تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6642
ممبر واقعی اجباری هیدن برای کانال های عمومی تلگرام- استارت آنی-سرعت عالی ریزش کم
19,500
500 / 600000 جزییات

آیجی تیوی (IGTV) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6691
Instagram - IGTV Views + Impression ~ Max 1m ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Speed 100k/days ~ INSTANT
4,290
100 / 5000000 جزییات
6276
بازدید ایرانی واقعی پست IGTV اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
14,000
100 / 1000000 جزییات